Fisksätra Södra

På Fisksätras södra parkeringsplats ser vi en möjlighet för ny bebyggelse för fler Fisksätrabor

Vi fortsätter att utveckla Fisksätra

I mars 2021 tog Nacka kommun beslut om att inleda ett detaljplanearbete för Fisksätra Södra.
Inför beslutet har kommunen tagit fram ett start-PM som beskriver syftet med den nya detaljplanen samt  att det är den första idén som ska ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i ett kollektivnära läge. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse och kopplas samman med befintliga gång- och cykelstråk.Detta är ett första steg i en längre planprocess där antagandet av planen beräknas som tidigast i slutet på 2023.

För oss på Stena Fastigheter är det viktigt att fånga upp dina idéer och synpunkter på hur denna utveckling kan ske på bästa sätt. Att utveckla men samtidigt bibehålla de kvaliteter som uppskattas i Fisksätra.

Därför kommer vi framöver att bjuda in dig till olika former av boendedialog.

Boendedialog

Vad ska vi tänka på när vi utvecklar Fisksätra Södra? Vad är det bästa med Fisksätra? Det är frågor som vi tillsammans med Nacka Kommun ställt i ett första dialogarbetet som varit öppen fram till den 10 januari 2022. Nu sammanställer vi alla synpunkter och tar med oss det i arbetet med planen.