Fisksätra Södra

På Fisksätras södra parkeringsplats, längst med Fidravägen, ser vi en möjlighet för ny bebyggelse för fler Fisksätrabor

Kommunen bjuder in till samråd för Fisksätra Södra

Under 2022 bjöd vi, tillsammans med Nacka kommun, in till en tidig dialog där vi tog del av tankar och kunskaper om platsen från dem som bor här. 

Nu finns det ett framarbetat förslag och det är dags för nästa steg i processen - samråd.

Samrådet genomförs av Nacka kommun och alla som har rätt att betraktas som “berörda sakägare” ska tillfrågas och få möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor. Alla synpunkter ska lämnas in skriftligen till kommunen och behöver göras inom samrådstiden för att de ska tas med i planeringen. 

Viktiga datum under samrådstiden
  • Samrådstiden för Fisksätra Södra är mellan 10 februari till och med 10 april
  • Öppet hus i Folkets Hus den 13 mars klockan 17.00 – 19.00

Måndagen den 13 mars kommer det vara öppet hus i Folkets hus i Fisksätra där du får en chans att ställa frågor och få en större inblick i förslaget.

Håll dig uppdaterad i processen på kommunens hemsida www.nacka.se/fisksatrasodra

Vad innebär förslaget som har tagits fram?

Nu finns det ett framarbetat förslag för Fisksätras södra parkeringsplats, längst med Fidravägen. Här vill vi skapa fler attraktiva bostäder för fler Fisksätrabor. Förslaget innebär att nya kvarter, med hus om cirka 4-6 våningar och totalt cirka 250 nya bostäder, byggs på parkeringarna som är längst med Fidravägen idag.

Ambitionen är att skapa en ännu mer levande och trivsam gata med liv och rörelse samt rymliga gång- och cykelbanor!

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och utgår från antaget detaljplaneprogram för Fisksätra från 2013.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information och alla handlingar.

Till Nacka kommuns projektsida!