Fisksätra Södra

På Fisksätras södra parkeringsplats, längst med Fidravägen, ser vi över möjligheten för ny bebyggelse till fler Fisksätrabor

Fisksätra Södra kallas det utvecklingsområde som är Fisksätras södra parkering, den som ligger längst med Fidravägen. Här vill vi skapa fler bostäder för fler Fisksätrabor. Förslaget innebär att nya kvarter med hus om cirka 4-6 våningar och totalt cirka 250 nya bostäder byggs på dagens parkeringsyta. 

Ambitionen är att skapa en ännu mer levande och trivsam gata med liv och rörelse samt rymliga gång- och cykelbanor. 

Under 2022 bjöd vi, tillsammans med Nacka kommun, in till en tidig dialog där vi tog del av tankar och kunskaper om platsen från dem som bor och verkar i Fisksätra. Utifrån detta togs ett förslag fram som under våren 2023 gick ut på samråd. 

Nacka kommun genomförde samrådet under våren 2023. Det är kommunen som ansvarar för detlajplaneprocessen och sammanställer nu de synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Därefter kommer förslaget arbetas igenom igen med hänsyn till de sammanställda punkter innan ett nytt framarbetat förslag går ut på granskning. 

Håll dig uppdaterad i processen på kommunens hemsida www.nacka.se/fisksatrasodra

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad i processen på kommunens hemsida

Till Nacka kommuns projektsida!