Telefonplan

Stena Fastigheter planerar att bygga vidare vid populära Telefonplan. Vi kallar området för Nya Telefonplan och det innefattar cirka 280 lägenheter.