Vår uthyrningspolicy

Här kan du läsa om de kriterier som finns för att kunna få en lägenhet hos Stena Fastigheter.

Det viktigaste för oss är att du som hyresgäst trivs hos oss och med dina grannar - så bra att du alltid vill vara vår kund.

Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund och Lomma

För alla som söker bostad hos Stena Fastigheter i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund och Lomma gäller följande:

 • Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
 • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
 • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.

Landskrona

För alla som söker bostad hos Stena Fastigheter i Landskrona gäller följande:

 • För att teckna hyresavtal måste du ha fyllt 18 år.
 • Inkomst skall kunna styrkas, hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, studiemedel, arbetslöshetskassa, inkomst av kapital och pension.
 • Kreditupplysning skall ske innan kontrakt undertecknas för bedömning av betalningsförmåga. 
 • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Sökande skall visa på god hyressed, genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta skall referenser inhämtas från tidigare boenden, referenser äldre än två år godkänns inte.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. Antalet boende i lägenheten bör ej överskrida två personer per sovrum. Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt medgivande från hyresvärden låta fler än det antal personer som hyreskontraktet avser samtidigt bo i lägenheten.