Bellevuegården – från lantegendom till sista miljonprogramområdet

Bellevue betyder vacker utsikt på franska och Bellevuegården har fått sitt namn från lantegendomen Bellevue som ligger i områdets västra del. Egendomen köptes av Lorens Kockum i början av 1800-talet. Mangårdsbyggnaden, som står kvar än idag, tillkom efter en stor brand på 1800-talet och renoverades på 1980-talet. Av gårdens ekonomibyggnader finns bara en kvar.

1908 hade västra delen av området redan planerats som en del av Bellevue villastad. Men det var inte förrän i början på 1960-talet man började bygga villor och radhus. Den östra delen av området avsattes för flerbostadshus i 1956-års generalplan, men först under 1970-talet kom marken på östra delen att bebyggas.

Bellevuegården är ett av de sista flerbostadshusområden som bebyggdes under miljonprogrammet. En första stadsplan antogs1965 men kom aldrig att utföras. Istället presenterade stadsplanechefen Gabriel Winge och arkitekten A Malmsten en ny plan där de ville åstadkomma en varierad bebyggelse med bostadshus i tre, sex och nio våningar.

Vid ett snabbt ögonkast kan man få ett intryck av att bebyggelsen på de både sidorna av Lorensborgsgatan är väldigt lika. Men vid en närmare granskning ser man att de har olika utformningar. Bebyggelserna har mycket gemensamt som skalan, gula fasadtegel och fönster med mörkbruna snickerier av trä. Hålsjö- och Svansjö-husen har i princip samma form som byggnaderna från miljonprogrammet men med en hel del nya figurer. Det som skiljer sig från östra delen av Bellevuegården är att vissa av husen är uppbyggda med sju lägenheter per trapplan. Husen har burspråk, någon som var väldigt sällsynt under 1960-talet. Burspråken mot öster är trapetsformade av tegel, vilket ger en veckad fasad. Mot väster är de mer rätvinkliga och plåtklädda.

De flesta husen har olika färger på plåten i balkongernas framsida och på burspråken. Balkongerna ligger indragna i husens fasad som de flesta vanliga balkonger, men förutom det förekommer också franska balkonger. Husens fönstersnickerier är mörka, något som blev mer omtyckt under 1970-talet. Taken på husen är platta och taklinjen är obruten. 

De två gårdarna i västra Bellevuegården har en speciell karaktär på grund av stora kullar som placerats ut på gårdarna. Dessutom har flera lekplatser lags ut på olika ställen utan några rumsavgränsningar. Husen i gårdarna ritades mellan 1972 och 1973 av Skånska Cementgjuteriet. Utemiljön ritades av Walter Kohl året därpå.

Källa: Wikipedia