Fisksätra Folkets hus

Folkets hus har flyttat till centrum! Stena Fastigheter lämnade över en ny attraktiv mötesplats när det nya Fisksätra Folkets hus invigdes den 8 juni. Det nybyggda kulturhuset är ritat av stjärnarkitekten Thomas Sandell och säkerställer att Fisksätras medborgare har en naturlig samlingsplats och att den lokala kulturen ges utrymme att skina i nya fantastiska lokaler.

Fisksätra Folkets hus är ett av Nacka kommuns fyra kulturhus och fungerar som en infrastruktur för kulturaktörer, föreningar och andra kulturaktiviteter i Fisksätra. Här finns Folkets rum med scen tillsammans med danssal, bild, - form- och musikverkstäder, café och en öppen plats för medborgarna. Kulturhuset invegs och verksamheten öppnade den 8 juni 2020.

Det här är ett lyft för Fisksätra. Nu finns nya möjligheter för Fisksätras aktiva och rika föreningsliv att kunna erbjuda kulturella verksamheter för olika målgrupper. Jag hoppas på att platsen kommer bli en kreativ hub för nyfikna och engagerade Fisksätrabor.

Anders Mebius, Kultur- och fritidsredaktör på Nacka kommun

Det är Stena fastigheter som står bakom byggnaden.

– Vi lämnar nu över en ny, attraktiv mötesplats för Folkets Hus.  Den nya placeringen gör Fisksätra Folkets hus än mer synlig och en central mötesplats i Fisksätra. Med sin utformning, lösning av ytor och inbjudande publika del tror vi att både nya och gamla besökare kommer lockas till Folkets Hus och stärka verksamheten. Det här går helt i linje med vår vision att utveckla Fisksätra till ett ännu mer levande Fisksätra som präglas av gemenskap och närhet, sa PG Sabel, vd på Stena Fastigheter i Stockholm inför invigningen den 8 juni 2020. 

 

Den nybyggda paviljongen är ritad av stjärnarkitekten Thomas Sandell, och är en tillfällig byggnad med ett bygglov på fem år. Sandell har ritat ett "återvinningsbart" Folkets hus, konstruktionens metallramar går att skruva isär och de interiöra träboxarna kan återvinnas och få nytt liv. 

Folkets Hus behövde tillfälliga lokaler under den tid som skolan byggs om. Min tanke blev då att gestalta Folkets Hus som en tillfällig byggnad, ett tält. En byggnad som i sin identitet är tydlig och identitetsskapande i sig själv och för Fisksätra. Färgen jag valde ger en blinkning åt koppartälten i Haga.

Thomas Sandell, chefsarkitekt på SandellSandberg.

 

Folkets hus viktigt för Fisksätra

Folkets Hus står för en bred och kontinuerlig verksamhet i Fisksätra, som Stena Fastigheter under många år har stöttat. Att vi hittat en lösning som innebär att Folkets Hus kan fortsätta sina aktiviteter utan längre avbrott har varit en viktig faktor.
Lösningen med ny lokal betyder att verksamheten i Folkets Hus kommer att anpassas till den nya lokalens förutsättningar.
- Vi har gjort en konsekvensanalys av vad den nya lokalen innebär för vår verksamhet. Vi ser att viss verksamhet utgår och förhoppningen är att annan verksamhet kommer till, menar Morgan Karlsson Verksamhetschef Fisksätra Folkets hus.

Den nya placeringen innebär att fler personer på ett naturligt sätt kommer att passera Folkets Hus, t ex till och från Saltsjöbanan
- Med en attraktiv och inbjudande publik del av lokalen med bland annat ett fik finns förutsättningar för Folkets Hus att nå nya målgrupper och besökare. Vi tror att verksamheten skulle må bra av att även permanent ligga i hjärtat av Fisksätra, i centrum, poängterar Karin Linander Fastighetschef i Fisksätra. 

 

Stena Fastigheters satsning med Fisksätra Folkets Hus belönades med arkitekturpris

Den 1 december, presenterade Design S årets designutmärkelser. I kategorin Arkitektur står Fisksätra Folkets Hus som vinnare. Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Det är föreningen Svensk Form som driver Design S – Swedish Design Awards. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, arkitekter, konsthantverkare, hållbarhetsexperter, enskilda utövare, producenter, företag och institutioner som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Juryns motivering lyder: Tillfällig arkitektur visar vägen. Fisksätra Folkets hus är först ut i en efterlängtad stadsomvandling med ny skola, bostäder och service. Byggnaden bär en air av festivitas som påminner om koppartälten i våra slottsparker. Fisksätra Folkets hus bjuder in till en fin mötesplats som med lättsam hand kopplar inne och ute. Ett förebildligt bygge och en värdig vinnare. På https://www.stenafastigheter.se/stena-fastigheter/nyheter-och-press/arkitekturpris-till-fisksatra-folkets-hus/ finns ännu mer att läsa om utmärkelsen.