Vi framtidssäkrar husen i Fisksätra

En bekvämare vardag när vi rustar upp husen från 1970-talet

 Husen i Fisksätra behöver efter ca 50 år lite kärlek och omvårdnad. Det är dags för en upprustning.  Det som planeras att göras i alla hus är:

 

Fönsterbyte

Nu har projektet med att byta fönster startat. Totalt ska ca 12 000 fönster bytas. Men vi börjar på Lakegatan. Med nya moderna fönster ges bättre isolering mot kyla och ljud. Dessutom släpper de nya fönstren ut mindre värme vilket betyder att det går mindre energi för uppvärmning – vilket är bra miljön!
Här läser du mer om hur fönsterbytet går till >>

Takrenovering

Livslängden på takens ytskick håller på att gå ut, därför behöver vi göra takrenovering. Genom att renovera taken skapar vi en hållbar fastighet med täta och läckagefria tak men även miljömässigt med minskad energiförlust i och med att de får en bättre isolerande effekt.
Samtidigt som taken renoveras passar vi på att installera solceller på dem. På det sätt kan vi även leverera grön el till fastigheterna!
Här läser du mer om takrenoveringen >>

Passersystem

För bättre trygghet och trivsel kommer det att installeras passersystem i entréerna. Det kommer att vara ett så kallat Aptus-system med brickor för att komma in i portarna samt porttelefon som ringer upp till anslutet telefonnummer.
Här läser du mer om de nya passersystemen >>

Trapphus, uteplatser och träbalkonger

Vi kommer även rusta upp trapphusen i form av färg och belysning.  Samtidigt utreder vi hur vi på bästa sätt ska ta hand om uteplatserna samt träbalkonger.

Garagerenovering

Ommålning i ljusare färger, ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen.  

Kvar att renovera är: 
Mörtgatan - Startar september 2022
Sikgatan - Renoveringsstart planeras 2023
Ålgatan - Renoveringsstart planeras 2024

Mer information samt frågor och svar hittar du på vår informationssida för garagerenoveringen.

Belysning

På Lakegatan har vi utfört ett byte av gatubelysningen och testat ett nytt belysningskoncept för att skapa en trevligare och tryggare utemiljö. Nu planerar vi för att gå vidare med detta koncept till övriga gator. 

Gårdarna

Tillsammans och i dialog med hyresgästerna i Fisksätra vill vi se om och hur vi kan utveckla gårdarna mellan husen. Här kan man tänka sig enklare åtgärder och insatser på varje gård som totalt skapar en bra variation och ett stort utbud av aktiviteter såsom boulebana, odlingslotter, grill/syrénberså med trädgårdsbord, enklare träningsredskap

Plusrenoverad och stambytt lägenhet

En plusrenoverad lägenhet innebär att den renoverats till dagens moderna standard. Samtidigt som kök och badrum renoveras och lägenheten får nya ytskikt så passar vi på att byta den del av husets avloppsstam som hör till lägenheten.

Stammarna i Fisksätra är från när huset byggdes och har ett stort behov av att bytas. Dels för att minska risken för exempelvis stopp, läckor och skador men även så att de håller en lång tid framöver. 

Ett traditonellt stambyte är ett stort och krångligt ingrepp, men i och med att vi i Fisksätra väljer att byta avlopsstammen i delar samtidigt som en lägenhet renoveras så undviker vi ett omfattande stambyte. På så sätt kan våra hyresgäster bo kvar och påverkas därmed betydligt mindre. 

Som hyresgäst har man möjlighet att ansöka om att få sin lägenhet plusrenoverad och stmabytt. Man kan även ansöka om att byta sin orenoverade lägenhet till en som redan är plusrenoverad. När en lägenhet blir uppsagd  och tomställd så renoverar och stambyts den innan den annonseras den ut via Mina sidor. Här kan du läsa mer och se bilder från en plusrenoverad lägenhet >>

Vad betyder allt det här?

För en del av sakerna som vi nämner ovan kanske det inte är självklart vad det blir för förbättring för dig som hyresgäst. Du kan förvänta dig följande när vi har gjort klart allt på listan:

  • Ökad komfort – mindre drag/kyla, pålitligare värme, bättre ventilation, ”snabbare” varmvatten.
  • Nya fönster och balkongdörr som är tätare, stänger ute ljud bättre och är lättare att öppna och stänga.
  • Tryggare/säkrare boendemiljö med elektroniskt passersystem - svårare att ta sig in i fastigheten om man inte bor där.
  • Upprustade trapphus.
  • Större rättvisa för kostnaden av varmvatten - du betalar bara det du själv använder.
  • Tryggare/säkrare miljö i garagen.