En Frisk Generation - Smedby

Stena Fastigheters samarbete med En Frisk Generation är ett initiativ som bidrar till en mer aktiv och hälsosam livsstil för våra hyresgäster. I Smedby har Stena Fastigheter samarbetat med En Frisk Generation sedan 2017 och det är ett samverkansprojekt tillsammans med Upplands Väsby kommun samt Väsbyhem.

För en hälsosam livstil

En Frisk Generation är en insamlingsstiftelse vars vision är att Sverige ska ha världens friskaste barn. Syftet med stiftelsen är att engagera och motivera barnfamiljer till att upprätthålla en aktiv och hälsosam livsstil. Detta gör de genom att bjuda in barnfamiljerna till kostnadsfria aktiviteter 1 gång i veckan under ett års tid. Aktiviteterna är i sin tur arrangerade i samarbete med lokala idrotts- och friluftsföreningar. 

"Sverige ska ha världens friskaste barn"

En Frisk Generation är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer. Stiftelsen stöds av företag och organisationer som delar visionen om att Sverige ska ha världens friskaste barn!

Därför har vi under våren 2021 valt att skriva ett treårigt avtal med En Frisk Generation. På så vis skapar vi stabilitet och långsiktighet i vårt hälsofrämjande arbete i Upplands Väsby. ​

 

En Frisk Generations hemsida

En Frisk Generation