Framtidsfabriken - med fokus på trygghet

Flamman är en ideell organisation med över 20 års samlade erfarenheter av socialt förebyggande insatser för unga. Stena Fastigheter samarbetar med Flamman och deras verksamhet Framtidsfabriken för att öka tryggheten i våra kvarter. Vi delar övertygelsen att all förändring börjar med relationer.

I februari 2019 började Framtidsfabrikens trygghetsteam besöka Stena Fastigheters kvarter på Bellevuegården, Södervärn, Lindängen och Hermodsdal. Trygghetsvärdarna kommer till de olika områdena ett flertal gånger i veckan och känns igen på sina röda jackor, märkta med Flamman SFC och Stena Fastigheter. De går runt i kvarteren och pratar med ungdomar för att bygga relationer och förtroende och fånga upp ungdomar som behöver vidare stöd eller vägledning. Framtidsfabriken kommer även att arbeta förebyggande för att öka känslan av trygghet i områdena för alla boende och anordna både Trygg trappa-möten och större trygghetsmöten.

Vi kommer att främja de boendes känsla för området och stärka och stötta positiva krafter som finns där.

Lena Maricic, verksamhetsledare för Framtidsfabriken


Långsiktigt arbete

En gång i månaden anordnar Framtidsfabriken någon typ av aktivitet i området. De kommer också att erbjuda våra boende olika utbildningar såsom nattvandringsutbildning, föräldrautbildning, coaching och ledarskapsutbildning för unga, starta eget företag eller förening.
    - Vi ser inte det här som ett kortsiktigt projekt, utan som ett långsiktigt arbete där vi skapar en bra och stabil grund för relationer, aktiviteter och insatser att utvecklas. Vi vill bidra med verktyg och möjligheter för de boende i områdena att själva bli delaktiga i det lokala trygghetsarbetet, säger Rafi Farouq, verksamhetschef på Flamman SFC. Därför är vi så glada att Stena fastigheter tror på detta och går in långsiktigt, fortsätter han.


En flammande eldsjäl

Framtidsfabriken har vuxit fram ur en engagerad eldsjäls idoga arbete, Juan Paez. Idag har Juan en hel stab av personer omkring sig som brinner för att skapa bättre möjligheter för Malmös barn och unga. Inom organisationen finns psykologer, beteendevetare, samhällsvetare, statsvetare, ekonomer, projektledare, grafiker, kommunikatörer och konfliktspecialister. Man arbetar evidensbaserat och i samarbete med flera forskare och universitet. Framtidsfabriken samarbetar även med en rad olika samhällsaktörer i Malmö.

Det finns många fantastiska exempel på vad en engagerad person kan åstadkomma. Vi på Stena Fastigheter är säkra på att det finns eldsjälar bland våra boende. Någon drömmer kanske om att ge barn och unga i våra kvarter en positiv framtidstro. En annan kanske vill bidra till trygghet i området genom att starta en grupp nattvandrare. Med inspiration och stöd och hjälp från Framtidsfabriken hoppas vi att det växer fram nya initiativ som stärker människorna som bor i våra kvarter och ökar trivseln och gemenskapen.  Läs gärna mer om Flamman.

Framtidsfabriken är en del av Flamman Socialt förebyggande centrum, en verksamhet som startades 1997 av eldsjälen Juan Paez. I en källarlokal på Kroksbäck skapade Juan en trygg plats att vistas på för de unga i området. När kommunen lade ner fritidsgården 2004 tog Flamman över verksamheten. Så här 22 år senare har det utvecklats till en organisation som arbetar med socialt förebyggande arbete för unga i Malmö, kringliggande kommuner och i vissa delar även nationellt. Genom verksamheterna arbetar de bland annat med spelproblem bland unga, avhopparprogram från kriminalitet och gäng och demokratistärkande för att motverka radikalisering bland unga.

Trygghetsteamen kommer att besöka Stena Fastigheters områden ett flertal gånger i veckan på olika tider mellan kl. 11-20. Aktiviteter och utbildningar som arrangeras av Framtidsfabriken kommer att annonseras i trapphusen och via Mina sidor.