Linus vill bidra till en bättre framtid för Malmös unga

Linus Nilsson drivs av viljan att förändra och förbättra, inte för sig själv utan för andra. Tillsammans med Pedram Abedini och Rashid Resk startade han i somras föreningen F4 på Hermodsdal.

Tillsammans ville de göra något för de unga på Hermodsdal. Pedram och Rashid sitter med i styrelsen och Linus är den som arbetar aktivt med verksamheten. Alla tre har tidigare arbetat på Allaktivitetshuset i Hermodsdal med barn och unga i området.
– Vi såg att det inte finns några samlings-punkter i området för dem som slutat nian. Skolan är trygghetspunkten och där finns också Allaktivitetshuset, berättar Linus.

Vägledning och inspiration

F4 är inte en fritidsgård eller en plats där man ska fördriva tiden. F4 vill ge unga verktyg och nycklar som ska hjälpa dem på vägen mot vuxenlivet och överbrygga eventuella hinder.
– Frö, fokus, förbättring och framtid. Det är vad de fyra f:en står för. Vi ska så ett frö som gör det enklare att fokusera på att förbättra sin framtid. Det är tre saker som fattas här i området: pengar, förebilder och framtidstro. Många har det tufft ekonomiskt och ung-domarna är hela tiden omgivna av risker som lätt kan göra att man hamnar snett.
Linus berättar att bristen på framtidstro speglas i ungdomarnas drömmar, det är inte många som drömmer om stora och svåruppnåeliga mål.
– F4 vill ge ungdomarna på Hermodsdal samma möjligheter som man kan förvänta sig som ung i Malmö och Sverige idag. Många vet inte vilka möjligheter som finns och vi vill visa att det går att göra verklighet av sina drömmar, om man får vägledning.


Din dröm

I F4:s program Din dröm får deltagarna ett individuellt program utifrån egna mål och drömmar. De går igenom vilka hinder de kan ha för att uppnå sin dröm, hur omgivningen ser på deras dröm och hur vägen mot drömmen ska påbörjas.
- Vi har en kille i programmet som vill bli läkare och han ska träffa två läkare, en med svensk utbildning och en med utländsk. Att träffa någon som jobbar inom ditt drömyrke gör det mer verkligt och sätter lite press på dig att ställa frågor som visar att du är intresserad, säger Linus.
Den som är med i programmet ska själv bidra med något som någon annan har nytta av, det kan till exempel handla om läxhjälp till yngre barn. F4 kommer att erbjuda läxhjälp för barn i årskurs 3 till 6 och det är deltagarna själva som ska vara läxhjälpare.


En väg till vuxenlivet är arbete och ett av målen för F4 är att bistå med att hitta de första enkla timanställningarna. Hittills har tio timanställningar förmedlats och tre tjejer har fått utbildning till barista via föreningen Brightful.


Drivkraften bakom

- Min drivkraft är att skapa nya möjligheter i Hermodsdal. Man ska vara stolt när man säger att man är från Hermodsdal. Vi vill att F4 ska växa till något som lever vidare, att nya ungdomar tar vid och hjälper de yngre fram innan nästa generation gör samma sak. De ska kunna hitta förebilder i sin närhet, bland de som lever och bor i kvarteren, säger Linus.
Det är en jämn fördelning mellan flickor och pojkar i F4 och deltagarna känner Linus sedan hans år på Allaktivitetshuset. Ett av kraven för att få vara med i F4 är att man inte är involverad i någon form av kriminalitet. Ett annat är att föräldrarna ska veta att man är med.
– Min förhoppning är att det ska bli ett av argumenten för att hålla sig borta från kriminalitet, att man hellre vill vara med i F4. För att få unga att lyssna och ta till sig råd måste de lita på dig, och det tar tid att bygga relationer. Men belöningen för arbetet här är all glädje man får tillbaka och den positiva responsen, säger Linus.


Stärka möjligheterna för unga

– Stena Fastigheter vill stötta F4 för att de vill stärka möjligheterna för barn och unga i våra kvarter. Det är precis det här vi jobbar för i vår relationsförvaltning, att bidra på olika sätt till att våra boende får möjlighet till försörjning, till bra fritidsaktiviteter och att de trivs i sina hemkvarter, säger Anna-Karin Wickström som är vikarierande relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Utan Stenas hjälp hade vi aldrig kunnat starta F4. Stena har stöttat med både lokal, ekonomisk investering och kontakter med andra aktörer som vi kan samarbeta med. Vi vill jobba långsiktigt med F4 och vill inte bli ett av alla projekt som startas och försvinner lika fort.

Linus Nilsson


Stödet och engagemanget till föreningen F4 är en del av Stena Fastigheters Relations-
förvaltning som är vårt sätt att utveckla socialt hållbara och trygga boendemiljöer där människor trivs och stannar kvar länge. 

Stena Fastigheters arbetsmetod Relationsförvaltning utvecklades från det arbete som gjordes på Lindängen i Malmö för 20 år sedan. Arbetssättet syftar till att skapa och bibehålla långsiktiga relationer mellan de boende i området, föreningar, näringsliv och fastighetsägare. Genom olika former av långsiktiga samarbeten som läxhjälp för barn, trygghetsvandringar, sommarjobb och gemensam träning skapas trygghet och gemenskap som lyfter och utvecklar hela bostadsområden.