Medborgarbudget i Lundby

Medborgarbudgeten "Din idé" är ett unikt samarbete för engagemang och gemenskap i området kring Bjurslättsskolan i Lundby, Göteborg.

Hösten 2020 startades medborgarbudgeten Din idé för att skapa engagemang och främja demokrati. På flera håll i världen har motsvarande arbete gynnat de boende i ett område eller en stad. Efter att Medborgarbudget genomförts första året har man sedan valt att fortsätta med aktiviteten.

Din idé genomförs som en medborgarbudget där barn och vuxna kommer med förslag på aktiviteter i området, kampanjar för sin idé och röstar på de förslag som skickats in. 2020 var första gången i Sverige en sådan här samverkan kring medborgarbudget mellan kommun och fastighetsägare genomfördes. Syftet var att skapa engagemang och gemenskap i området kring Bjurslättsskolan. 

Din idé är ett unikt samarbete mellan verksamheter i Göteborgs Stad, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH.

- På Stena Fastigheter arbetar vi med relationsförvaltning, vilket är vårt arbetssätt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Förutom att arbetet har som mål att skapa trygga kvarter där människor trivs, ska det också främja demokrati. En medborgarbudget är ett utmärkt, och beprövat, exempel på när människor får delta i demokratiska beslut som rör dem. Vi är verkligen glada att få vara med och möjliggöra det här i Lundby, där många av våra hyresgäster bor, säger Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

En medborgarbudget är ett utmärkt, och beprövat, exempel på när människor får delta i demokratiska beslut som rör dem.

Sari Isberg, Relationsförvaltare Sari Isberg, Relationsförvaltare

Det finns en budget för aktiviteter där barn och vuxna är med och bestämmer.

- För våra hyresgäster och alla som bor och verkar i Lundby är detta en chans att vara med och påverka i sitt område. Det är alltid spännande att se vilka idéer som kommer in, kommenterar Magnus Möller, områdeschef på Familjebostäder.

 

Mer information: www.goteborg.se/skolanmittilundby