Svanenmärkta Bostäder

Det ska vara lätt att leva och verka hållbart i våra kvarter. Svanenmärkningen tydliggör det mot kund. Under 2021 bestämde vi att Svanen blir den gemensamma certifieringen för vår nyproduktion av bostäder.

Alla våra nya bostadsrätts- och hyresrättsprojekt som byggstartas från sommaren 2021 och framåt certifieras enligt Svanenmärkning.Till exempel kommer allt trä från hållbara skogsbruk och alla färger är bra för både människor och miljö. Utöver Svanens materialkrav ställer vi hårda energi- och klimatkrav på projekten. Med Svanencertifieringen blir de kloka materialval vi gör tydligare. Det gör vår nyproduktion till ett ännu starkare val för kunder som vill leva hållbart.

Kort om Svanen

Svanen har funnits sedan 1989 och är en ledande nordisk miljömärkning som känns igen av de allra flesta. Svanencertifieringen intygar att våra bostäder är byggda efter höga miljö- och hälsokrav på produkt- och miljöval, har en låg energiförbrukning och ett trivsamt inomhusklimat. Bra för både plånboken, miljön och din egen hälsa. Allt om Svanenmärkta byggnader kan du läsa på Svanens hemsida.

Höga miljö- och hälsokrav

När vi bygger våra nyproducerade bostäder är alla produkter och material som används noga kontrollerade och lever upp till höga miljö- och hälsokrav. Det innebär till exempel att färger och byggprodukter inte innehåller några farliga ämnen eller tungmetaller och att allt trä ska komma från hållbara skogsbruk.

Energieffektiv bostad

Utöver Svanens krav så ställer vi ännu högre egna energi- och klimatkrav. Stena Fastigheter har som lägst energiklass B i samtlig nyproduktion. De energieffektiva lösningarna inkluderar bland annat extra bra isolering och en underhållsplan för att huset ska fortsätta vara energisnålt och ha en god inomhusmiljö under lång tid. Dessutom installerar vi solceller på taket till våra nya bostäder för att fastigheten ska vara självförsörjande i så hög grad som möjligt. Själva lägenheterna utrustas med energisnåla lösningar i form av exempelvis snålspolande kranar och energieffektiva vitvaror.

Underlättar ett hållbart liv

Det är viktigt för oss att underlätta ett hållbart liv för dig som bor hos oss. Med goda möjligheter till återvinning och sopsortering, förutsättningar för hållbart resande och andra smarta lösningar flyttar du till ett kvarter som stöttar dig på väg mot en mer hållbar vardag.

Gröna Bolån

Idag erbjuder flera banker så kallade gröna bolån för dig som köper en Svanenmärkt bostad. Det gröna bolånet innebär en rabatterad ränta på ditt bostadslån. För att få ett grönt bolån behöver banken se ett intyg på att huset är Svanenmärkt. Intyget delas ut när hela bostadsprojektet är färdigbyggt, besiktigat och klart.

Läs mer om gröna bolån hos din bank eller lånegivare. 

Handelsbanken om gröna bolån.