Vanliga frågor och svar

Här nedan híttar du frågor och svar som kan vara aktuella när du söker eller har fått sommarjobb.

Så skriver du ett CV  

Ett CV är en enkel lista över dina tidigare jobb och erfarenheter.
Du radar upp i tidsföljd dina tidigare och nuvarande erfarenheter, exmeplevis:

I CV:t  punktar du även upp dina kunskaper, exemplivs om du har kunskaper i språk etc. 

Tänk på att gör ett CV och ett personligt brev då dessa dokument ska laddas upp var för sig när du skickar in ansökan.

TIPS! Gå in på Arbetsförmedlingens hemsida, där finns hjälp och mallar som du kan utgå från.


Så skriver du ett personligt brev  

Tänk på att gör ett personligt brev och ett CV då dessa dokument ska laddas upp var för sig när du skickar in ansökan.

TIPS! Behöver du hjälp att komma igång? Gå in på Arbetsförmedlingens hemsida, där finns tips och mallar som hjälper dig att komma igång med ett personligt brev.


Vad är C/O-adress?  

C/O betyder ”care of” och används om du är inneboende, bor i andra hand eller om ditt namn inte står på ytterdörren. Då skriver man det efternamn som står på lägenheten, t ex ”C/o Nilsson”. Om ditt efternamn står på dörren behöver du inte använda ”c/o” utan lämnar det fältet tomt.

Jag har inte fått något svar  

När du skickat in din ansökan får du ett automatiskt svar till den e-postadress du uppgivit. Om du inte fått svar till din e-postadress så betyder det att den adress du skrivit inte stämmer. Vi skickar även eventuell kallelse till intervju till den adress du lämnat, så håll koll på dina mejl så du inte missar något!

Det tar tid att gå igenom ansökningar och göra ett första urval. Därför kan det vara så att det dröjer till slutet av april innan vi kan ge definitivt besked om jobb


Vilket nummer är mitt kontonummer?  

Ditt kontonummer är inte detsamma som det nummer som står på ditt bankkort. Kontonumret består av ett clearingnummer (cl-nr) på fyra eller fem siffror samt ett kontonummer. Numret finns i de handlingar du fått från banken när du öppnade kontot. Om du har internetbank så syns även kontonumret när du loggat in där.

 

Vad är ett clearingnummer? (Cl-nr)  

Clearingnummer används till att identifiera till vilken bank och bankkontor en betalning ska till, det vill säga ett visst bankkontor och det innebär att man även kan utläsa vilken bank ett visst konto tillhör genom clearingnumret.
 
Förenklat uttryckt består alltid ett svenskt bankkontonummer av ett clearingnummer och ett kontonummer. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank. När du för över pengar till en annan bank måste du alltid ange först clearingnummer och sedan kontonummer utan extra tecken, t ex streck och punkter.
De allra flesta bankerna har en kontostruktur med clearingnummer om fyra siffror och sedan ett löpnummer om sju siffror.  
Läs mer här.


Hur hittar jag mitt Clearingnummer?  

Du hittar clearingnumret ihop med uppgifterna du fått från din bank om ditt bankkonto. Eller på din internetbank. Du kan också kontakta ditt lokala bankkontor för att ta reda på vad ditt kontor har för clearingnummer.


Skattejämkning - Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag  

Om du vet att du kommer att tjäna mindre än 24 238 kronor under 2024 kan du få ut lönen utan att Stena Fastigheter gör avdrag för skatt. Det kallas skattejämkning.

Då behöver du:

Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida


Lön

Följande löner gäller fr.o.m. 2024-04-01: 

Fyllda 16 år 82 kronor per timme 

Fyllda 17 år 90 kronor per timme 

Fyllda 18 år 123 kronor per timme 

Fyllda 19 år 131 kronor per timme 

Fyllda 20 år 164 kronor per timme 

 Dessa löner är exkl. semesterersättning.

Timlönen utbetalas månaden efter den man har tjänat in sina timmar.

Löneutbetalningsdag är den 25:e i varje månad. Om den 25:e infaller på en helg så utbetalas lönen sista vardagen innan den 25:e.