Delar erfarenheter kring trygghetsfrågor på Brås nationella konferens

Den 3-4 april medverkar Stena Fastigheter på Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens Råd för framtiden. Konferensen hålls i Göteborg och hit kommer ca 600 av landets brottsförebyggare. Fokus ligger på hur man kan utveckla och stärka det brottsförebyggande arbetet.

- Vi medverkar på konferensen för att dela med oss av vårt trygghetsarbete i Tynnered, och ta del av andras erfarenheter, säger Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg.

Sedan flera år tillbaka har Stena Fastigheter Göteborg gjort stora satsningar i sina bostadsområden i Tynnered för att skapa trivsel och trygghet. Genom långsiktighet och samverkan med andra aktörer har trygghetsindex gått från 58,2 till 80,2 det senaste året.

Genom att samverka med stadsdelen, polisen, skola, civilsamhället och våra hyresgäster kan vi tillsammans skapa en förändring. Det har vi gjort här, och vårt arbete fortsätter.

Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg. Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg.

Under de närmsta åren genomför Stena Fastigheter flera stora satsningar i bostadsområdet Briljant- och Smaragdgatan i Tynnered. Nya bostäder och äldreboende byggs, utomhusmiljön berikas med spontanidrottsplats och gym, och de 501 redan befintliga bostäder moderniseras. Tillsammans med hyresgästerna har Stena Fastigheter arbetat fram de åtgärder som nu genomförs.

- Vi tror starkt på att goda relationer bygger ett område och gör det stabilt och tryggt. Det handlar om att vi lär känna varandra, skapar förtroende och att våra hyresgäster känner att de har möjligheten att påverka sitt boende, säger Ann-Catrin Dryselius.

 

Läs mer om utvecklingen på Briljant- och Smaragdgatan i Tynnered, Göteborg, .

Här kan du läsa mer om konferensen Råd för framtiden, Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete.