Fair Play - en gemensam satsning för unga arbetslösa som berörs av pandemin

Satsning på unga som berörs av pandemin

Insatsen kallas Fair Play,och riktar sig till ungdomar i åldern 18-25 år. Den pågår hela 2021, med start vid fyra olika tillfällen från och med februari. Varje omgång erbjuder 20 ungdomar heltidssysselsättning i tre månader.

Projektet ägs av förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som har i uppdrag att skapa insatser för ungdomar som är arbetslösa på grund av pandemin. Linda Högbacka, ansvarig för satsningen på förvaltningen, berättar att unga har drabbats extra hårt i den här pandemin, eftersom många jobb för unga har försvunnit.

- Med den här insatsen vill vi både skapa sysselsättning och ge ungdomar möjligheter att träna på sina entreprenöriella förmågor. Det är en kunskap som är viktig i alla yrken, och som kommer ge ungdomen ökade möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Detta är ett stort samarbetsprojekt mellan flera inblandade som jobbar för de här frågorna och vi ser samarbeten med andra aktörer som en förutsättning för att lyckas. I Göteborgs Stad är även Socialförvaltningen Sydväst engagerad i insatsen.

Önnereds HK engagemang för unga i sysselsättning

Önnereds HK, tillsammans med samverkanspartners Stena Fastigheter och Söderberg & Partner, är drivande i arbetet. Under gemensamma Lagarbetet arbetar de aktivt för att öka välmående och minska utanförskapet hos barn och unga i närområde. Fokus ligger på ökad sysselsättning, bättre hälsa och större trygghet. Jozo Matovac är projektledare hos Önnereds HK:

- Vi på Önnereds HK vill tillsammans med våra partners vara med och bidra till att minska arbetslösheten genom att lyfta unga arbetslösa via utbildning och praktik, säger han.

De unga som deltar i insatsen kommer först att genomgå tre veckor förberedande period, där de bland annat får grundläggande kunskaper i hur arbetsmarknaden fungerar. Därefter väntar nio veckor praktik hos olika företag knutna till Önnereds HK företagsnätverk.

Stena Fastigheter satsar på unga i sina kvarter

Stena Fastigheter satsar på att ge ungdomar i sina kvarter en framtidstro. Flera olika initiativ kring jobb och delaktighet pågår och denna insats är en av flera. Företaget erbjuder praktikplatser både hos sig själva och sina entreprenörer, vilket innebär att ungdomarna har många olika yrken att testa på.

- Vi vet att den första raden på cv:t och jobberfarenhet är viktigt för unga. Därför satsar vi på unga i våra kvarter. Detta är ett led i vår relationsförvaltning, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.

Söderberg & Partner är också en del av Lagarbetet. Söderberg & Partners arbetar för att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar, med inriktning på miljö och utbildning. Tillsammans med aktörer som är verksamma där de vill göra skillnad, nu senast Lagarbetet, arbetar de för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.

- Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för att känna sig delaktig i samhället, därför är vi glada att vara en del av ett så viktigt projekt som Fair Play är. Vi ser fram emot att följa ungdomarna och hoppas att vårt bidrag ökar de ungas chanser att komma ut på arbetsmarknaden, säger Håkan Söderberg, rådgivare Söderberg & Partners.

Entreprenörsvecka

SEB är engagerade i insatsen genom att erbjuda deltagarna en entreprenörsvecka fylld med inspiration, kunskap och spännande möten. Under SEB Entrepreneur Camp får ungdomarna under fem dagar lära sig allt man behöver för att förverkliga en affärsidé och starta eget. Veckan kulminerar i ett pitchtillfälle på fredagen, där ungdomarna presenterar sina affärsidéer och resultat från veckan.

- Vi vill uppmuntra fler unga att satsa på sina företagsidéer och skapa ett tillfälle för dem att öka sina kreativa och entreprenöriella förmågor. Det kommer ge dem både kunskap och inspiration som de kan ha nytta av i alla yrken och ökar möjligheten för framtiden på arbetsmarknaden, Pernilla Johnsson ansvarig för samarbeten inom hållbart entreprenörskap i Väst SEB.