Förändringsagenter med kraften att påverka

13 ungdomar med många idéer och viljan att påverka. 2 uppdrag. En sommar. Stena Fastigheters Förändringsagenter har nu presenterat sina förslag på hur bolaget bättre kan ta tillvara på ungas idéer och hur vi kan minska soporna och återvinna mer.

Vi utvecklar våra kvarter tillsammans med hyresgästerna och med förändringsagenterna får vi in fler idéer och ungas perspektiv. Vi får veta vad våra kunder efterfrågar idag och imorgon och hjälp att utveckla det.

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg. Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Förändringsagenterna är ett sommarjobb där ungdomar från våra kvarter får möjligheten att utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att driva projekt som gör en positiv skillnad för samhället.

- För mig känns det väldigt kul att få jobba för ett så pass stort företag. Jag har insett att det vi jobbar med faktiskt kan skapa en förändring i samhället, till det bättre. Och jag är otroligt tacksam över chansen vi fått, säger Matilda Södergren, förändringsagent.

I ungdomarnas pitch kring ett ungdomsråd tryckte de på vikten av att vara tydliga med vad man kan påverka och att det sedan händer något konkret. I ett ungdomsråd skulle man kunna diskutera olika trygghetsåtgärder och arrangera evenemang, som fotbollsturneringar och grillkvällar, som ökar trivseln och gemenskapen.

- Det är ett lite ovanligt sommarjobb eftersom vi får bidra med egna tankar och inte bara arbetskraft som på många andra sommarjobb, säger Thomas Laine, en av förändringsagenterna.

I ungdomarnas undersökningar framkom det att hyresgästerna gärna vill återvinna men att det måste vara enkelt. Förslaget är därför att ta fram ett miljökit, som innehåller en broschyr med guidelines och olikfärgade avfallspåsar för de olika fraktionerna. För att göra det enkelt och roligt kan man jobba med färgkodning. 

- Det är fantastiskt att få ta del av ungdomarnas engagemang, drivkraft och smarta lösningar. Vi har fått flera bra förslag idag som vi ska titta vidare på och se hur vi kan implementera i vår verksamhet, säger Agneta Kores.

Thomas Laine, projektledare för gruppen "Ung Expertgrupp".
Thomas Laine, projektledare för gruppen "Ung Expertgrupp".
Projektgruppen har frågat ungdomar vad de tänker kring att starta ett ungdomsråd och hur de i sådana fall skulle vilja att en sådan grupp utformas.
Projektgruppen har frågat ungdomar vad de tänker kring att starta ett ungdomsråd och hur de i sådana fall skulle vilja att en sådan grupp utformas.
Gabriella Quintero, projektledare för "Miljöagenterna".
Gabriella Quintero, projektledare för "Miljöagenterna".
Broschyren planeras och anpassas efter de enkätsvar som gruppen fått in.
Broschyren planeras och anpassas efter de enkätsvar som gruppen fått in.

Stena Fastigheter erbjuder 300 sommarjobb varje år till sina unga hyresgäster. I Göteborg får dessutom ett tjugotal ungdomar möjligheten att jobba som Förändringsagenter med syftet att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Detta sommarjobb sker i samverkan med Förebildarna, som utvecklar ungas drivkraft genom att utbilda unga inom ledarskap och entreprenöriellt lärande.