Barn som ritar

Höjda betyg för Malmöelever – läxhjälp en viktig del

Betygsresultaten för eleverna i årskurs nio i Malmö stads grundskolor fortsätter att förbättras. På både Möllevångsskolan och Hermodsdalskolan har vi bidragit till läxhjälp genom föreningen Drivkraft Malmö har man lyckats höja betygen över förväntan.

Det känns fantastiskt att läxhjälpen tillsammans med alla andra insatser ger resultat och att vi ännu en gång kan bidra till att fler elever på Hermodsdalsskolan och Möllevångsskolan kan börja på gymnasiet. Eleverna har verkligen ansträngt sig och de som har höjt sina betyg har fått sommarjobb hos oss.

Unni Sollbe, VD, Stena Fastigheter Malmö.

Sedan ett par år tillbaka samarbetar Stena Fastigheter Malmö med både Hermodsdalsskolan och Möllevångsskolan för att med hjälp av Drivkraft Malmö bidra till att höja bland annat niondeklassarnas betyg. Varje vecka är de på plats med skräddarsydda och riktade insatser – och det ger resultat. Den senaste sammanställningen av betygen visar att niondeklassarna på Möllevångsskolan har 225,9 i genomsnittligt meritvärde mot 208,8 motsvarande tid förra året. Och på Hermodsdalsskolan har niondeklassarna höjt sig till 219,7 i genomsnittligt meritvärde från 205,4 förra vårterminen.

-Jag är oerhört stolt över det resultat eleverna på Hermodsdalsskolan har presterat. Det är skolans höga förväntningar, regelbundna resultatuppföljningar och samarbete med till exempel närområde och Stena Fastigheter som ligger till grund för detta, säger Ulrika Bokelund, rektor på Hermodsdalsskolan. Skolans ledningsgrupp har högre måluppfyllelse som övergripande fokus i allt utvecklingsarbete och det är detta arbete tillsammans med all skolans personal som ger det resultat vi ser nu.

 

Satsningen på Hermodsdalsskolan och Möllevångsskolan är en del av Stena Fastigheters arbete med Relationsförvaltning,  vårt arbetssätt för social hållbarhet, för att utveckla trygga och trivsamma bostadsområden. Fokus ligger på barn och ungdomar och olika satsningar inom områdena skola, arbete och meningsfull fritid.