Klartecken för Masthuggskajen – nu startar byggnationen

Ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt har fått klartecken. Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft, vilket innebär att byggarbetet kan starta. Stena Fastigheter Göteborg kommer att skapa en trivsam plats som är levande dygnet runt. Först ut kommer kvarteret vid Värmlandsgatan, närmast Danmarksterminalen, där 6500 kvadratmeter nya kontorsytor kommer att skapas.

- Masthuggskajen har varit Stenas hem i över 50 år och här har vi vårt hjärta. Det känns fantastiskt att vi nu kan börja bygga bostäder, lokaler och plats för kreativitet, och skapa en plats för alla, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklagande som kommit in mot beslutet om antagande i Göteborgs Stads kommunfullmäktige avseende detaljplanen, vilket innebär att utvecklingen av Masthuggskajen kan fortsätta. Masthuggskajen ligger i en kulturell och kreativ del av staden, mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen, i en fantastisk maritim miljö i sjöfartsstaden Göteborg.

Stena Fastigheter Göteborg kommer att bygga 300 hyresrätter och 30 000 kvm lokaler som inrymmer restauranger, handel och service av olika slag. En del av dessa kommer att ligga på den halvö som byggs ut i vattnet. Här kommer också Ostindiefararen Götheborg att ha sin permanenta placering intill ett visitor center.

- Vi kommer att utveckla Masthuggskajen tillsammans med de som ska besöka, bo och arbeta här. Det finns också mycket positivt runtomkring som vi vill ta tillvara. Det är så vi skapar hållbara och inkluderande stadsdelar, säger Agneta Kores.

Masthuggskajen är en del av Älvstaden och ett av Göteborg största stadutvecklingsprojekt. Här kommer totalt 1 300 bostäder, 6000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell att växa fram under de kommande åren. Det småskaligt lokala ska mixas med det internationella. Området är certifierat för hållbar stadsutveckling enligt Citylab.

- På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva och verka hållbart. Vi kommer bland annat att erbjuda lägenheter med co-living, olika delningsmöjligheter och mobilitetslösningar, säger Agneta Kores.

 

Om Masthuggskajen