KTH-studenter utreder bosparande

Efter att ha varit huvudsamarbetspartner till LAVA, Samhällsbyggnadssektionens arbetsamarknadsdag på KTH, har vi haft ett stort utbyte med studenter från sektionen. Två av dem, Matilda Angermund och Jennifer Ring, skriver nu sin kandidatexamen utifrån en av de frågeställningar vi listat som intressanta att få hjälp att utreda.

KTH studenter.jpgBör vi införa ett svenskt ungdomsbosparande?

Varför fastnade ni för den här frågeställningen?

- Det är ett väldigt aktuellt ämne generellt just nu och specifikt för oss, då vi är unga och själva upplevt de svårigheter som finns med att komma in på bostadsmarknaden i Stockholm, säger Matilda.

- Följer man debatten kan man konstatera att det är många som uttalar sig positivt i frågan om ett svenska ungdomsbosparande och att det finns många fördelar, men det har inte hänt något rent konkret, poängterar Jennifer.

Matilda och Jennifer studerar på kandidatutbildningen Fastighet och Finans, och deras arbete ska vara klart i slutet av maj.

Fakta om frågeställningen:

I Norge finns ett bosparsystem som gör att ungdomar sätter av pengar under sin uppväxt då det är skattemässigt motiverat, vilket är pengar som sedan enbart kan användas som insats till den första bostaden. Detta gör att en mycket större del av norrmännen äger sitt boende som unga, jämfört med svenska ungdomar.

Mer information om praktik och examensarbete hos Stena Fastigheter hittar du här.