Stena Fastigheter söker tävlingsdeltagare i Fisksätra för Sverigekamp i hållbar livsstil

Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till att leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen. Stena Fastigheter samarbetar med Nacka vatten och avfall och Tyresö kommun där Stena Fastigheter nu söker fem hushåll i Fisksätra.

Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll som vill minskapå de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushålli den stora Sverigekampen. Tävlingen sätter igång i september 2021 och drivs av nationellt av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige. Stena Fastigheter samarbetar med Nacka vatten och avfall och Tyresö kommun där Stena Fastigheter bidrar lokalt och söker fem stycken hushåll från Fisksätra som vill vara med och tävla i en hållbar livsstil.

I Sverige konsumerar vi som om det fanns 4,2 jordklot och slänger 467 kg avfall per person varje år. Minimeringsmästarna är en tävling som vill inspirera svenska hushåll till att konsumera mer hållbart, minska på sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka i klimatfrågan. Hela projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil, snarare än vad man inte får göra. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall.

Så går det till

Under ett år får deltagarna ses på träffar med fem olika teman. Utifrån dessa teman ska deltagarna genomföra olika utmaningar, så som att testa second hand eller laga mat på rester, och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. De får poäng för hur de genomför sina utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall.

Anmälan sker via www.minimeringsmastarna.se/anmalan fram till den 15 september. Alla typer av hushåll kan söka - ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par. Fem stycken ambassadörshushåll i Fisksätra kommer sedan att väljas ut för att utmana andra och sig själva i att minska sitt avfall.
Totalt kommer ca 15 hushåll att väljas ut i samarbetet med Stena Fastigheter, Nacka vatten och avfall och Tyresö kommun som kommer att genomföra tematräffar och erfarenhetsutbyte tillsammans. 

Vill du veta mer?