Ny koncernchef

Stena Fastigheter ökar satsning på stadsutveckling - stärker upp med ny ledning. Cecilia Fasth har nu tagit plats på jobbet som vd och koncernchef på Stena Fastigheter AB.

Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där Stena Fastigheter gått från att vara ett förvaltande bolag till att vara en central aktör inom stadsutveckling. Vårt fokus framåt ligger på social hållbarhet och en ökad nyproduktion i våra befintliga områden. Med nya medlemmar i ledningsgruppen är vi redo för nästa steg

Cecilia Fasth Cecilia Fasth

Som en av Sveriges största privata fastighetsägare har Stena Fastigheter jobbat länge med social hållbarhet, en fortsatt viktig faktor framåt nu när bolaget ökar sin nyproduktion. De närmsta åren kommer Stena Fastigheter att bygga 500-1000 bostäder och lokaler per år i Sverige. Genom ett helhetstänk där nyproduktion, social hållbarhet och långsiktighet vävs samman skapas nytta för såväl boende som samhället i stort.

– I år startar ett flertal byggen i framförallt Göteborg och Stockholm. Under en kommande tioårsperiod har vi byggrätter om ca 12 000 lägenheter och lokaler. Genom en stor volym och vårt fokus på social hållbarhet i kombination med ett miljömässigt byggande stärker vi de städer och stadsdelar vi finns i, säger Cecilia Fasth.

Nya ansikten i ledningsgruppen

725 ledningsgrupp.jpg

Som ett led i att förverkliga företagets satsningar får Cecilia Fasth, rekryterad från börsnoterade fastighetsbolaget Castellum, sällskap av två nya kollegor i ledningsgruppen: Niclas Melander, vd Stena Bygg och Cecilia Fredholm, kommunikationschef. Melander tillträdde nyligen sin tjänst som vd för Stena Bygg och ansvarar för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Cecilia Fredholm tillträdde sin tjänst i januari 2018. Fredholm har tidigare arbetat som kommunikations- och hållbarhetschef på Stena Fastigheter Malmö. 

- Niklas har en lång och gedigen erfarenhet från NCCs bostadsutveckling och Cecilia har en bred kompetens inom kommunikation och social hållbarhet där hon verkligen satt vår relationsförvaltning på kartan. Bägges kompetens kommer väl till pass för att förverkliga vår framtida resa, säger Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter.