Nytt samarbete ger fastigheter el från bussbatterier

Den 11 december invigs ett nytt samarbete mellan Volvo Bussar, Stena Fastigheter och Stena Recyclings dotterbolag BatteryLoop. Projektet ger nytt liv till bussbatterier som efter flera år i trafik, och efter omvandling till energilager nu fungerar som energikälla i Stena Fastigheters bostadsområde Fyrklöversgatan på Hisingen i Göteborg.

Bakgrunden till samarbetet är att användningen av batterier är på stark frammarsch, framför allt inom fordonsindustrin, och att det finns ett stort behov av att ta hand om batterier på ett hållbart sätt. Samarbetet placerar Göteborg i framkant för återanvändning av fordonsbatterier.

- Volvo Bussar är pionjärer inom elektromobilitet som ger en ren, tyst och effektiv kollektivtrafik. Vi har en tydlig hållbarhetsstrategi i alla steg i värdekedjan och genom att återanvända bussbatterier och ge dem ett ”andra liv” använder vi resurserna på ett bättre sätt samtidigt som vår klimatpåverkan minskar, säger Håkan Agnevall, vd, Volvo Bussar. Elektromobilitet skapar nya cirkulära affärssystem och det är verkligen givande att samarbeta med Stena Fastigheter och Stena Recycling för att utveckla denna nya affär.

I Stena Fastigheters bostadsområde kommer de återanvända batterierna laddas från solceller på taken och elen som lagras kommer att användas till allmänna utrymmen som tvättstugor och till utomhusbelysning. För Stena Fastigheter är det en del i strategin kring hållbart byggande och att hitta nya energikällor.

- För oss handlar det om att jobba med cirkulära flöden och resurseffektivitet ur ett miljöperspektiv. Att koppla samman solceller och återbruka batterier är ett sätt för oss att driva på utvecklingen. En och samma infrastruktur kan användas för att hantera flera olika utmaningar, som förbättrad effektreglering och energilagring i byggnader med lokal produktion samt stabiliserande funktioner för ett elnät i förändring, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Efter ett antal års drift i trafik är batteriernas kapacitet inte längre optimal för att driva en buss men kan fortfarande fylla behov inom andra områden. Av cellerna från bussbatterierna bygger BatteryLoop energilager. När kapaciteten i energilagren är slut går de till återvinning. Att ligga i framkant och driva på utvecklingen för cirkulära lösningar inom olika områden är en del av Stena Recyclings affärsidé.

- Vi har lång erfarenhet av att arbeta med både återanvändning och återvinning inom flera områden. I takt med att användningen av batterier ökar kraftigt framöver så finns ett stort behov av en aktör som BatteryLoop på marknaden som kan säkra att batterier tas om hand på ett hållbart sätt, både när det gäller återanvändning och återvinning, säger Rasmus Bergström VD för BatteryLoop.