Fler jobb under loven

Vi utökar vår satsning på jobb till unga

Tänk att få jobba extra på sport- eller påsklovet! Det blir nu möjligt när Stena Fastigheter breddar sin satsning för unga, och ger ungdomar chansen att jobba på andra lov än bara sommarlovet.

– Vi lever i en tid där det kan vara svårt för yngre personer att få in en fot på arbetsmarknaden. På det här sättet kan vi bidra till att ännu fler, tidigt i livet, får erfarenhet från arbetslivet. Under många år har vi tagit emot minst 300 sommarjobbare i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö varje år. Vi vet att det gör skillnad i ungas liv att få en första rad på cv:t, säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter.

Vi lever i en tid där det kan vara svårt för yngre personer att få in en fot på arbetsmarknaden. På det här sättet kan vi bidra till att ännu fler, tidigt i livet, får erfarenhet från arbetslivet. Vi vet att det gör skillnad i ungas liv att få en första rad på cv:t.

Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter


Fota för sociala medier, städa eller måla

Lovjobben vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. I ett första skede utannonseras 20 jobb i Stockholm. Vad sägs till exempel om att ägna sportlovet åt att fotografera för sociala medier i Sköndal, måla entréer i Sätra eller städa cykelrum i Fisksätra? Ja det är en stor bredd på arbetsuppgifterna som unga människor nu kan utföra under de korta loven. Men varför satsar ett bostadsbolag på jobb för unga?

– Vi vill att det ska gå bra för våra hyresgäster, och att bidra till lokala jobb är en av våra naturliga ansvarsfrågor. Vi har länge arbetat med social hållbarhet som bidrar positivt både på individnivå och på kvarters- och samhällsnivå. Vi erbjuder våra jobb främst till dem som bor i våra kvarter. Många unga har inga kontaktvägar in på arbetsmarknaden, då blir vi som bostadsbolag en viktig länk. Genom lovjobben får de erfarenhet, nya kontakter och kompisar. Dessutom bidrar de till att det är rent, trevlig och tryggt i kvarteren, säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare.
Sommarjobbare Stena Fastigheter Göteborg 2020.JPEG

Närmare 2 500 arbetstillfällen för unga – under åtta år

Sedan 2014 har Stena Fastigheter erbjudit minst 300 sommarjobb varje år i och omkring Göteborg, Malmö och Stockholm – vilket är lika många personer som företaget har anställda. Under pandemiåret 2020 valde Stena Fastigheter att höja ribban, och anställde ännu fler! 356 personer sommarjobbade i företaget. Extra viktigt i en tid då många bolag och kommuner tyvärr fick dra ner på jobb till unga med anledning av Covid-19.
Under 2021 kommer ytterligare lovjobb, bland annat under höstlovet, att skapas på de orter där Stena Fastigheter har sina bostäder – det utöver de drygt 300 sommarjobb som nu utannonseras.

FAKTA


* 2021 satsar Stena Fastigheter på lovjobb även under sport-påsk- och höstlovet.
* Sedan 2014 har Stena Fastigheter tagit emot minst 300 sommarjobbare varje år.
* De som anställs är unga människor mellan 16 och 20 år, som främst bor i våra bostäder i och omkring Göteborg, Malmö och Stockholm.
* Stena Fastigheter satsar på jobb under loven för att ge unga personer en möjlighet till ett första arbete, ge dem kontakter för framtiden och för att skapa en stolthet och trygghet för kvarteret där de bor.
* Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, med cirka 26 000 lägenheter. Vi utvecklar staden med omtanke.

Läs mer om våra sommarjobb på följande sida på vår webbplats.