Stena Fastigheter i Almedalen

Social hållbarhet och den gröna omställningen i fokus i samtalen

Vilken roll har ett fastighetsbolag för en god samhällsutveckling? Kom och bli inspirerad, få konkreta exempel för att skapa förändring. Stena Fastigheter deltar i flera samtal kring bland annat: socialt hållbar utveckling, den gröna omställningen och återbruk.

Som fastighetsbolag har Stena Fastigheter en viktig roll att spela för en positiv samhällsutveckling. I över 20 år har vi arbetat med social hållbarhet för att skapa trygga och trivsamma kvarter, och i dag är vi en stadsutvecklare att räkna med, med ett mål att både bygga nya hem och ta hand om befintliga fastigheter.

– Vi tar en aktiv och en ledande roll i de kvarter där vi är verksamma. Vi driver områdesutvecklingen genom att tillföra både hyres- och bostadsrätter, vi tillsätter resurser för ökad trygghet och trivsel och vi samarbetar med föreningsliv, företag och offentlig sektor för att skapa förbättrade livschanser för människor som bor hos oss, säger Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter.

Under Almedalsveckan i Visby deltar Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter, Sofia Lagerblad, Chef affärsutveckling på Stena Fastigheter i Malmö och Helena Hamrén, uthyrningschef Stena Fastigheter i Stockholm, i en rad samtal. Se program längre ner på sidan.

Kom gärna och lyssna och prata med våra kollegor!


Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsansvarig Stena Fastigheter, Sofia Lagerblad, Chef affärsutveckling på Stena Fastigheter i Malmö och Helena Hamrén, uthyrningschef i Stockholm deltar i olika program under Almedalsveckan.

PROGRAMPUNKTER DÄR STENA FASTIGHETER DELTAR

TISDAG 25 juni


15.40-16.10
 Social hållbarhet – vikten av hyresgästernas upplevelser
Arena: Södra kyrkogatan 3, Laboratorn 5, våning 2

Spelar hyresgästernas upplevelser en avgörande roll när det kommer till social hållbarhet i fastighetsbranschen? Hur hänger det ihop med fastighetsbolagens KPI:er? Varför är bankerna intresserade av detta?

Medverkande:
Frida Kullh, VD, AktivBo
Martin Talme, Affärs- och produktchef, AktivBo
Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsansvarig, Stena Fastigheter AB
Atusa Rezai, Social hållbarhetschef, Brunswick Real Estate
Mattias Tegefjord, VD, Uppsalahem
Arrangör: AktivBo

ONSDAG 26 juni


11.30-13.00
Hur framtidssäkrar vi arbetsmarknaden för nästa generation? En djupdykning i inkludering, mångfald och hållbara lösningar.

Rundabordssamtal utan publik:
Sofia Lagerblad, Stena Fastigheter, Chef affärsutveckling på Stena Fastigheter i Malmö deltar i samtal lett av arrangören: Mentor Sverige

14.00-15.00
Vem borde betala för förebyggande insatser?
Arena:
Hästgatan 9

När det offentliga inte räcker till för barn och unga behöver fler aktörer kliva fram. Näringslivet, finansmarknaden och filantroper både kan och ser en affär i att investera i förebyggande sociala insatser. Vad behövs för att civilsamhället och kommunerna ska ta del av det nya kapitalet? Sociala investeringar handlar om att arbeta på nytt sätt med förebyggande insatser och samarbeten till målgrupper som faller utanför ramen för välfärdsstatens erbjudande.

Webbsänds: https://almedalsveckanplay.info/71311

Medverkande:
Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
Jenny Carenco, Partner, Utfallsfonden
Gabriel Lundström, hållbarhetschef, Skandia
Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsansvarig, Stena fastigheter
Sophie Nachemson-Ekwall, rådgivare till PwC
Niklas Kilberg, Public Affairs, Volvo Cars
Fredrik Lindblad, PwC
Jakob Forssmed, Socialminister
Arrangör: PwC

14:00-15:00
Tillsammans för ett sammanhållet Stockholm
Arena:
Donnersgatan 6, "Samhällsbyggararenan i Almedalen"

I Stockholm kan vi nu följa upp en period av intensivt byggande och konstaterar att det inte alltid finns ett likhetstecken mellan den stadsutveckling som genomförts och minskad segregation. Hur arbetar vi tillsammans för en attraktiv och sammanhållen stad?

Medverkande:
Karin Ahlzén, Utvecklingschef Fokus Järva, Stockholms stad
Sara Heppling Trygg, Stadsutvecklingsstrateg, Stockholms stad
Ola Andersson, Arkitekt och författare
Marcus Svensson, VD, Byggvesta Development
Helena Hamrén, Uthyrningschef, Stena Fastigheter
Staffan Ingvarsson, Moderator, Stockholmsmässan
Arrangör: Stockholms stad


15:15-16.45
Hur får vi igång bostadsbyggandet och hur planerar i för den attraktiva och hållbara staden?
Arena:
Skanskas hus, Rostockergränd 4, Visby

Rundabordssamtal
Sofia Lagerblad, Chef affärsutveckling på Stena Fastigheter i Malmö, deltar i samtal med bland annat Kent Persson Heimstaden och Mona Kjellberg på Juni Strategi. 
Arrangör: Skanska

TORSDAG 27 juni

13:00-13.45
Staden och civilsamhället – minskad sårbarhet och ökad social hållbarhet
Arena:
Specksrum 5, "Sweco"

Behovet av beredskap i form av ett starkt civilsamhälle ökar. Hur skapar vi en attraktiv stad genom social hållbarhet, där vi kan mötas och stärka vår gemensamma förmåga? Platser och funktioner som kan ställas om och minska vår sårbarhet utifall krisen slår till. Klarar vi 72h på egen hand?

Medverkande
Sascha Benes, Innovationsstrateg / Samhällsplanerare, Örebro kommun
Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsansvarig, Stena Fastigheter AB
Mattias Svensson, Acting Event & Programme Manager, UN Global Compact Network Sweden
Ulla Bergström, Divisionschef, Sweco Architects
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Arrangör: Sweco

15:00-15.45
Klimatanpassning – ökad beredskap genom öppna webbtjänster och naturbaserade lösningar
Arena:
Specksrum 5, Swecos gård

Rundabordssamtal: Skyfall och översvämningar drabbar bebyggelse, kuster och infrastruktur som förstörs. Ansvaret och lösningar finns ofta mellan olika aktörer. Vi kan minska risker i realtid med ny tillgång på data och prognoser, och med blågröna lösningar skapa mervärde för rekreation och biologisk mångfald.

Medverkande:
Leif Andersson, Vattensamordnare, Falu kommun
Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist, Länsförsäkringar
Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability and Climate action, Handelsbanken
Ylva Wessén, Vd, Folksam
Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Kristofer Sjöholm, Hållbarhetschef, Sweco Digital Services
Anna Risberg, Gruppchef, Sweco Energy & Industry
Sofia Lagerblad, Chief Business Development, Stena Fastigheter

Arrangör: Sweco