Stena Fastigheter och Attendo bygger nytt äldreboende i Tynnered

2021 står ett nytt äldreboende på Smaragdgatan i Tynnered klart. Äldreboendet består av 96 lägenheter och skapar ca 100 nya jobbtillfällen. Bakom satsningen står Stena Fastigheter Göteborg och Attendo.

- Vi är väldigt glada över att Attendo vill utveckla Tynnered tillsammans med oss. Vi satsar på Tynnered och sedan lång tid tillbaka engagerar vi oss i områdets utveckling. Nu bidrar vi även till ökat antal arbetstillfällen, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Äldreboendet på Smaragdgatan är Attendos fjärde boende i egen regi i Göteborg och det första i samverkan med Stena Fastigheter Göteborg. Boendet kommer att stå klart för inflyttning i juni 2021 och är en del i jubileumssatsningen BoStad2021.

- Det är väldigt roligt att Stena Fastigheter, som tar ett stort socialt ansvar i stadsdelen, nu även satsar på äldreboende. Det finns ett stort behov av äldreboendeplatser i staden de närmaste åren så detta blir ett viktigt tillskott. Särskilt roligt är det att Stena Fastigheter tar stor social hänsyn i sitt arbete och att etableringen kommer att bidra till ca 100 nya arbetsplatser i stadsdelen, säger Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

Aldreboendet_Smaragdgatan

Stena Fastigheter Göteborg och Attendo utvecklar Tynnered tillsammans med ett nytt äldreboende ritat av Fredblad arkitekter.

 

Stena Fastigheter Göteborg och Attendo har valt att teckna ett socialt avtal. Avtalet innebär en extra satsning på sociala aktiviteter för att öka integreringen mellan de som bor på äldreboendet och hyresgästerna i bostadsområdet är en del. Att skapa arbetstillfällen för personer boende i närområdet och har en adekvat utbildning är en annan.

- Tillsammans med vår partner sätter vi snart spaden i marken för ett nytt och modernt äldreboende i Tynnered. Vid sidan av detta är jag särskilt glad över den överenskommelse vi träffat om sociala insatser som vi hoppas bidra till ökad sammanhållning i närområdet, säger Urban Thorén, affärsutvecklingschef på Attendo.

Att bygga ett äldreboende är ett led i Stena Fastigheters ambition att ge kunderna en möjlighet tillvalfrihet utifrån livets skiftande behov. Tillsammans med ett fokus på social hållbarhet och en god förvaltning bidrar det till en positiv utveckling av staden. Förutom äldreboendet bygger Stena Fastigheter Göteborg 270 nya bostäder och en förskola i Tynnered.