Tripplar antalet sommarjobb för unga i Tynnered

Med den gemensamma satsningen Destination Tynnered erbjuder Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden tre gånger så många sommarjobb till unga i Tynnered jämfört med förra året. Totalt blir det 151 jobb, som fastighetsvärd, tekniker och entreprenörer.

- Det känns fantastiskt roligt att vi kan erbjuda så många unga ett sommarjobb, en första rad på cv och en inblick i arbetslivet, säger initiativtagarna.

Målsättningen med Destination Tynnered är att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro. Med Destination Tynnered vill Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden tillsammans ta ansvar för ett tryggt och attraktivt Tynnered, ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmar och ha sin egen försörjning. Samarbetet är långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Samtidigt bjuder bolagen in fler aktörer att medverka för att skapa förutsättningar för att stärka Tynnereds utveckling.

Företagen ser sommarjobben som ett viktigt steg på vägen till personlig utveckling och egen försörjning. Sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet och ger unga en första rad på cv och tillgång till ett nätverk som är viktigt för framtiden. Tillsammans erbjuder Stena Fastigheter, Volvo Cars och Framtiden 151 olika sysselsättningar denna sommar.

- Med gemensamma krafter har vi skapat en tredubbling av antalet sommarjobb och därmed gett fler unga möjlighet till en framtidstro. Det är en bra start för vår gemensamma målsättning att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmar och ha sin egen försörjning, säger initiativtagarna.

Sommarjobbare-slipar-bänkar-STF-02432_1920- Foto_Viktor_Johansson.jpg