Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden storsatsar tillsammans

Ett unikt samarbete kring social hållbarhet – med målsättning att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro

Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden vill tillsammans ta ansvar för ett attraktivt Tynnered med ökad framtidstro. Samarbetet är ett affärsmässigt och strategiskt ställningstagande med målet att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmer och ha sin egen försörjning.

Genom samarbetet gör tre stora och långsiktiga göteborgsaktörer gemensam sak i att förändra ett område i Göteborg, som av polisen utpekats som särskilt utsatt. Samarbetet är långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Samtidigt bjuder bolagen in fler aktörer att medverka för att skapa förutsättningar för att stärka Tynnereds utveckling.

- Baserat på Framtidens erfarenhet från Gårdsten vet vi att det är möjligt att förflytta särskilt utsatta områden bort från polisens lista. Framtidens strategi för att lyckas med samma förflyttning i fler områden är fokus på framtidstro och trygghet genom det vi kallar superförvaltning. Samarbetet med Volvo Cars och Stena Fastigheter kommer att visa på kraften när många aktörer, offentliga och privata, drar åt samma håll, säger Terje Johansson VD och koncernchef, Framtiden.

Samarbetet startar under våren 2021 och bygger på parternas erfarenheter av att skapa trygga och hållbara städer. Bland de första insatserna som kommer att märkas i Tynnered finns bland annat utökad läxhjälp och frukost i skolan och en fördubbling av antalet sommarjobb hos bolagen.

Stena Fastigheter har många års erfarenhet av att erbjuda tusentals sommarjobb till ungdomar. Vi vet betydelsen av en första rad på CV:t , vilka dörrar som kan öppnas när man helt plötsligt har tillgång till ett nätverk eller vilken skillnad det kan göra att få hjälp med läxorna. Tillsammans med de investeringar vi gör, och har gjort, i området inom bostäder, skola och fritid är jag övertygad om att Tynnered kommer vara ett av västra Göteborgs mest attraktiva områden i framtiden

Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

Under 2021 kommer bolagen även gemensamt besluta om en större jobbsatsning genom en ”jobbtrappa” för ungdomar från Tynnered. Samarbetet kommer även att titta på utvecklingen moderna mobilitetslösningar i området. Bolagen kommer också under 2021 att föreslå en inriktning för att göra Tynnered till en attraktiv destination genom att satsa på lokalt entreprenörskap.

-Vi på Volvo Cars är fast övertygade om att med involvering av engagerade invånare och fokus på konkreta aktiviteter som gör verklig skillnad så kan Tynnered, och andra stadsdelar, bli till plantskolor för både talang och affärsidéer, säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef på Volvo Cars.

- 2025 är ambitionen att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista. Det är en tuff ambition men vi ser det som nödvändigt att både staden och andra aktörer satsar på att nå den. Alla områden i Göteborg ska vara trygga att bo och verka i. Och hela stadens utveckling hänger ihop med utvecklingen i våra mest utsatta områden. Det är därför glädjande och spännande att Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden nu konkretiserar ett samarbete för att vända utvecklingen i Tynnered, säger Axel Josefson kommunstyrelsens ordförande Göteborg.

Avsikten är att samarbetet långsiktigt ska resultera i:

4 fokusmområden och 8 långsiktiga mål

Destination Tynnereds fokusområdena är jobb, skola, fritid och stadsutveckling.

De långsiktiga målen är

  • Att Tynnered är en destination för många Göteborgare​
  • En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg​
  • Bättre skolresultat än snittet i Göteborg​
  • 1500 sommarjobb varav 300 leder till nästa steg i jobbtrappan​
  • 500 långsiktiga arbetstillfällen ska ha skapats ​​
  • 100 nya etablerade företag ska ha skapats​
  • Moderna mobilitetslösningar erbjuds alla som bor i Tynnered​
  • 600 nya bostäder i olika upplåtelseformer

Läs mer om Stena Fastigheters långsiktiga och pågående arbete i Tynnered:

Om satsning på trygghet.
Om 
Om trygghetsboende.

Några av Stena Fastigheters relationsförvaltningsprojekt (social hållbarhet) i Tynnered
Fair Play
Lagarbetet
Skola som arena