Stora satsningar på bostäder och trygghet i Tynnered

Under de närmsta åren genomför Stena Fastigheter flera stora satsningar i bostadsområdet Briljant- och Smaragdgatan i Tynnered. Nya bostäder och äldreboende byggs, utomhusmiljön berikas med spontanidrottsplats och gym, och de 501 redan befintliga bostäder moderniseras.

Stena Fastigheter är en aktiv och långsiktig fastighetsägare i Tynnered. Sedan flera år har stora satsningar gjorts i området, bland annat genom vår relationsförvaltning för att skapa trivsel och trygghet. Hyresgästerna har varit med och utvecklat sina kvarter och vi har tillsammans med våra hyresgäster arbetat fram de åtgärder som nu genomförs.

Det är glädjande att kunna berätta att hyresgästerna nu kommer att få en fullständig hyresrabatt under de närmsta sju åren i samband med att lägenheterna genomgår moderniseringar och standardförbättringar

Ann-Catrin Dryselius
fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg.

Moderniserar 501 lägenheter

Med start 2017 och fram till 2022 kommer 501 lägenheter på Briljant- och Smaragdgatan att genomgå en varsam modernisering vilket bland annat innebär att stammar byts, badrummen renoveras, ventilationssystem förbättras och köken utrustas med köksfläkt.

- Vi vill kunna erbjuda olika valmöjligheter för de boende. I våra samtal med hyresgäster har en del sagt att de vill ha små förändringar och andra vill ha större. Det lyssnar vi till, säger Ann-Catrin Dryselius, fastighetschef Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter har ansökt om medel från Boverket och beviljats drygt 56 miljoner kronor. Dessa medel är direkt ämnade för att hyresgästerna under de sju närmsta åren efter moderniseringen i deras lägenhet ska slippa betala den hyreshöjning som en standardförbättring annars skulle innebära, dvs de får en hyresrabatt.

Satsningar för ökad trygghet inne och ute

För Stena Fastigheter är det viktigt att människor känner sig trygga och trivs i de områden där de bor, därför arbetar företaget långsiktigt i nära samarbete med hyresgäster, föreningar, skola, kommun och polis. Stena Fastigheteter anordnar bla fritidsaktiviter, svenskakurser, odlingsmöjligheter samt familjedagar där människor kan umgås. Under de senaste fem åren har över 150 ungdomar som bor i Stena Fastigheters bostäder i Tynnered sommarjobbat för Stena Fastigheter.

- Ungdomarna blir våra kollegor. Det är viktigt för oss att vara med och bidra till att unga får arbetslivserfarenhet och får en första viktig rad på sitt cv, säger Ann-Catrin Dryselius.

Belysning för trygg utomhusmiljö

Under 2017 och 2018 har flera insatser gjorts för att bidra till en tryggare utomhusmiljö och gemensamma utrymmen. All belysning på fasader och stolpar har bytts ut och ytterligare 90 nya belysningspunkter har satts upp. Även inne i trapphusen har belysningen setts över och trapphusen har målats i varma färger. Entré- och förrådsdörrar har bytts ut och ersatts av säkerhetsdörrar och ståldörrar. Hyresgästerna har varit delaktiga och kunnat påverka så att belysningen ska bli så bra som möjligt. Just nu pågår installation av elektroniska entrésystem och porttelefoner.

Bygger nya bostäder i Tynnered

Som en av Sveriges största fastighetsägare agerar Stena Fastigheter långsiktigt och adderar nya bostäder och arbetsplatser till sina kvarter där det är möjligt. I Tynnered kommer Stena Fastigheter att bygga nya bostäder, en förskola och ett äldreboende som står klart till stadens 400-års-jubileum.

- Vi värnar om området och vi vill se det utvecklas. Vi är mycket glada över att redan inom några år kunna erbjuda flera olika alternativa boendeformer för livets olika behov i Tynnered. Och de nya grannarna flyttar in i en levande miljö med grönska och liv mellan husen och med tillgång till både utegym och aktiviteter, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.