Vill du sommarjobba som Förändringsagent?

Är du ung och driven och är hyresgäst hos oss i Göteborg, Mölndal och Tölö? Vill du lära dig mer om entreprenörskap, skapa en positiv förändring i ditt område och utveckla ett konkret, innovativt förslag som ska presenteras för vår ledning? I så fall är jobbet som Förändringsagent något för dig.

Förra året fick Förändringsagenterna uppdraget att ta fram ett förslag på en digital lösning för att öka trygghet och trivsel för hyresgästerna. Förslaget blev en app som ska underlätta hyresgästernas vardag. Detta presenterades för Stena Fastigheter Göteborgs ledningsgrupp, som har valt att jobba vidare med förslaget. Läs mer här. 

I år erbjuder vi två olika uppdrag!

Uppdrag 1: Här söker vi dig som är mellan 18-22 år, är boende i Stena Fastigheters områden i Göteborg, och som vill ha ett lite mer utmanande och strategiskt arbete. Ditt uppdrag kommer att vara:

Uppdraget är att utveckla ett entreprenöriellt förslag och en marknadsföringskampanj för att skapa medvetenhet och engagemang till en mer hållbar livsstil för de boende i Stena Fastigheter. Syftet är att uppmärksamma hur de boende kan minska sitt avfall, återvinna samt återanvända befintlig materiel.

Målet med uppdraget är att pitcha förslaget för ledningsgruppen med målsättningen att på längre sikt bli ett projekt som har förutsättningar att utvecklas och genomföras.

Uppdrag 2: Här söker vi dig som är mellan 16-18 år, är boende i Stena Fastigheters områden i Göteborg, och vill utmanas med ett entreprenöriellt och ansvarsfullt sommarjobb. Ditt uppdrag kommer att vara:

Uppdraget är att planera och genomföra olika insatser och aktiviteter, såväl digitala som fysiska, för att initiera Stena Fastigheters nya unga expertgrupp. Syftet är att öka ungas inflytande och delaktighet för utvecklingen av boendemiljön. 

 Målet är att presentera förslaget för ledningsgruppen i Stena Fastigheter.  

Vill du bli en Förändringsagent? Läs mer och sök här!