Vi vill skapa fler sommarjobb

Varje år tar Stena Fastigheter Malmö emot 100 sommarjobbare. Hela Stena Fastigheter tar emot 300 sommarjobbare, lika många som vi är anställda. Men vi vill mer! Vi söker nu aktivt upp samarbetspartners och företag för att fler unga ska få jobb.

Varje år tar Stena Fastigheter Malmö emot 100 sommarjobbare. Men Stena Fastigheter vill mer! Företaget söker nu aktivt upp samarbetspartners och företag för att fler unga ska få jobb.

Vi har en metodik som fungerar, den vill vi dela med oss av.

Anna Haraldsson Jensen, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Malmö.

Under de senaste fem åren har Stena Fastigheter Malmö anställt 500 sommarjobbare. De rekryteras från de egna bostadsområdena och arbetar med fastighetsskötsel. Fastighetsbolaget har nu ett mål att ytterligare 50 sommarjobb i år ska komma från företagets samarbetspartner.

̶  Vi vet att det finns ett stort engagemang för Malmös utveckling och dess unga. Ett sätt att se till att ännu fler ungdomar kommer i arbete är att vi arbetar tillsammans, och vi vill dela med oss av våra goda erfarenheter. Tillsammans kan vi göra mycket mer än vi kan göra enskilt, säger Anna Haraldsson Jensen, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Malmö.

Hjälper till med rekrytering
Stena Fastigheter Malmö har ett brett nätverk bland företag och organisationer. I möten med dessa delar Stena Fastigheter med sig av sina erfarenheter och är behjälplig på olika sätt, bland annat med rekrytering. Bland de företag som Stena Fastigheter samarbetar med finns fastighetsbolagen Trianon och Willhem. Trianon kommer i år att anställa 13 sommarjobbare och Willhem sju.

̶ Redan förra året rekryterade vi sommarjobbare med hjälp av Stena Fastigheter. Det fungerade så bra att vi även i år fortsätter att jobba på samma sätt, säger Anders Nordberg, förvaltare Willhem Malmö AB.

̶ Vi på Trianon har inte rekryterat på detta sätt tidigare, men ser Stena Fastigheter som en bra samarbetspartner i arbetet med att sysselsätta ungdomar från våra fastigheter på Lindängen och Hermodsdal under sommaren, säger Anna Heide affärsutvecklingschef Fastighets AB Trianon.

̶ När vi genomför rekrytering av unga till våra områden förmedlar vi också vidare goda kandidater till andra företag. Ofta är dessa företag aktiva i samma områden som vi. Det som är bra för området och individen är också bra för oss, säger Anna Haraldsson Jensen.

 

Fem tips!

  1.  Våga anställa. Tänk långsiktigt och anställ på justa villkor med avtalsenlig lön. Genom sommarjobben hittar ni framtidens talanger.
  2. Ta hjälp av en aktör som känner ungdomar i det område du vill rekrytera från. Vi på Stena Fastigheter rekryterar bland våra boende och på de skolor där vi bidrar med läxhjälp.
  3. Påbörja planeringen av sommarjobbarnas arbetsuppgifter i tid. På Stena Fastigheter påbörjar vi planeringen för nästa års arbete när årets sommarjobb avslutats.
  4. Anställ en arbetsledare. När ni anställer fler än två personer anställ också en arbetsledare som kan leda unga. Vår erfarenhet är att en bra arbetsledare är en garant för att sommarjobbet ska vara lyckat både för sommarjobbaren och för företaget.
  5. Involvera hela företaget så att alla är inkluderade för att ge ungdomarna en så bra sommar som möjligt. De är våra arbetskollegor.