Bergsg 36, 42, 46, 52-54, Claesg 11, Sofielundsv 1-7, Fricksg 2-6, Malmö

Fastighetstyp:
Blandfastighet
Fastighetsbeteckning:
Abel 14-15
Stad:
Malmö
Område:
Södervärn
Yta:
22567 m²
Parkeringsplatser:
224