Smörgatan 2-10, Göteborg

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Kallebäck 12:4
Stad:
Göteborg
Område:
Kallebäck
Yta:
2923 m²
Parkeringsplatser:
39