Landalagaraget. Södra Viktoriagatan 39-41, Göteborg

Fastighetstyp:
Parkeringsfastighet
Fastighetsbeteckning:
Landalagaraget .
Stad:
Göteborg
Område:
Centrum
Parkeringsplatser:
193