Hällskriftsgatan 8-12, Göteborg

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Tolered 163:2
Stad:
Göteborg
Område:
Slätta Damm
Yta:
4578 m²
Parkeringsplatser:
7