Vårt miljöarbete

När vi bygger och förvaltar våra bostäder och lokaler är vårt mål att göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt. Tillsammans med dig kan vi göra skillnad!

Miljö

I all vår verksamhet ska omsorg om hälsa, miljö och säkerhet vägleda oss och vara integrerad i våra affärsmål. Vi strävar efter att våra kunder och medarbetare ska kunna bo, arbeta och befinna sig i en omgivning som har en låg miljöbelastning och en låg miljöpåverkan.

För oss innebär det att
  • Vi använder oss av försiktighetsprincipen: Det räcker med misstanken om att en produkt, teknik eller process stör miljön för att vi ska kunna avstå från den.
  • Vi tänker på kretsloppet och försöker hitta vägar till en cirkulär ekonomi.
  • Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom rätt val av material och produkter. Vi strävar efter att minska restprodukter i fast form eller utsläpp till luft och vatten. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar och använder oss av förnybar energi där så är möjligt.
  • Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan genom aktiva val och engagemang.
  • Alla medarbetare ska ta ansvar i sitt arbete och i sin vardag för att minska sin egen och bolagets miljöbelastning.
Några exempel från vårt dagliga miljöarbete

Bland annat arbetar vi med smart styrning av våra fastigheter - som ser till att vi får en jämnare inomhustemperatur - vilket bidrar till mindre miljöpåverkan. Genom att byta ut äldre belysning mot ny LED-belysning med smart styrning ser vi till att det bara är tänt när det behövs.

När vi bygger om ventilationen så använder vi den senaste tekniken för att få den lägsta energianvändningen. Vi ser även till att injustera ventilationen så det är rätt luftmängd som finns i våra fastigheter för att säkra att både byggnaden och dess människor i den mår bra.

MILJÖKONTAKT

Har du frågor eller vill veta mer om vårt miljöarbete hör av dig till oss!

 
Göteborg

Mattias Westher
Tel: 075 241 51 05
mattias.westher@stena.com

 
Stockholm

Mattias Sikström
Tel: 075 241 55 65
mattias.sikstrom@stena.com

 
Malmö

Jonas Larsson
Tel: 075 241 53 26
jonas.larsson@stena.com