Unga har framtidstro

Det visar metastudie gjord kring ungas framtidstro

Framtidstron är stark

  • Framtidstron hos unga är generellt stark, oavsett kön, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet. 
  • De unga har både självförtroende och motivation. Det är hos våra unga som framtidstron bor.
  • Samtidigt kan vi konstatera att många unga oroar sig för elaka problem såsom klimatförändringar, miljöförstöring och rasism. Det är exempel på problem som gör de unga bekymrade, och det kan vara en anledning till att många uppfattar att unga har en bristande framtidstro.

    – Det finns en sammanblandning av den individuella framtidstron och en allmän oro för samhällsutvecklingen. Även om det senare inte ska bagatelliseras så är det den personliga framtidstron som har störst betydelse för framtidsplaner och livsresan enligt den nya forskning vi tagit del av, säger Peter Majanen trendforskarre och vd Quattroporte.

Läs studien 👇🏽

blobid0.png

Bakgrund: Quattroporte har genomför en metastudie kring ungas framtidstro på uppdrag av Stena Fastigheter. De har gått igenom ett 50-tal vetenskapligt publicerade artiklar om framtidstro, unga och stadsutveckling, över 1 mljon interjvuer i rådata-format, big data beståeende 3 miljarder sidor på internet.

Under 2022 intervjuade vi unga sommarjobbare i våra kvarter.
Läs deras berätttelser och tankar kring framtiden.
#FramtidenBorHär