Vad innebär det att bo i en av våra bostadsrätter?

Att bo i bostadsrätt innebär stora friheter och ett större inflytande över det egna boende och huset dessutom är det ofta en god investering för framtiden och en möjlighet att styra över din egen bostadskarriär. Här beskriver vi lite mer genomgående hur en bostadsrättsförening fungerar.

Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt är en av Sveriges vanligaste boendeformer och man kan förklara det som att du köper bostadsrätten, alltså rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, inte själva lägenheten. Under förutsättningen att du följer bostadsrättsföreningen stadgar och trivselregler såklart.
Bostadsrättsföreningen äger själva huset/husen och du äger rätten att bo i en av bostadsrättsföreningarnas bostäder. Som bostadsrättsinnehavare så äger du en andel av bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar.
Du har rätten att sälja/överlåta din bostadsrätt när du vill.

Styrelsen

Våra nyproducerade bostadsrätter tillhör en bostadsrättsförening som vi bildar innan vi säljer lägenheten till dig. Det är en så kallad interimsstyrelse. När du och dina grannar har flyttat in så är det dags för oss att lämna över föreningen.
En styrelse består av minst tre ledamöter som utses på föreningsstämman och man måste vara medlem i föreningen för att kunna sitta i styrelsen. 
Att sitta i styrelsen är ett viktigt uppdrag. Styrelsen ansvarar nämligen inte bara för fastigheten i sig utan även för ekonomin, avtalen och att föreningen följer de lagar som finns.

Varför betalar jag en avgift?

När du blivit medlem i bostadsrättsföreningen så äger du en del av fastigheten tillsammans med dina grannar. Inte bara själva huset utan även marken, bostäderna, gemensamma utrymmen, uteplatser samt garage och eventuella kommersiella lokaler.

Månadsavgiften som du betalar varje månad går till din bostadsrättsförening. Styrelsen ser sedan över ekonomin och ser till att pengar finns till att reparera och förbättra fastigheten och allt på fastighetens mark.
Exakt om vad som ingår i avgiften varierar från föreningen till förening. Avgiften kan även komma att ändras med årens lopp för att täcka speciella kostnader som tex fönsterbyte eller annan typ av renovering.