Vi mäter och förbättrar med NKI

Vi på Stena Fastigheter vill skapa hem som motsvarar dina förväntningar och ge dig en bostadsresa utöver det vanliga. Du som är kund hos oss har erfarenheter och tips på förbättringar som vi gärna tar del av då vi alltid strävar efter att bli bättre.

Vad är NKI?

NKI står för Nöjd Kund Index och är ett mått på kundnöjdhet. Det oberoende marknadsanalysföretaget Prognoscentret genomför våra NKI-undersökningar som totalt sett består av 2 enkäter, en vid inflyttning av din nya bostad och en vid garantibesiktningen 2 år efter tillträdet. Prognoscentret sammanställer sedan resultaten från dina svar och hjälper oss förstå hur nöjd du är som kund eller vad vi på Stena Fastigheter behöver göra bättre.
2018 var det hela 49 bolag som medverkade i NKI-undersökningen för att göra Sverige bostadsrättskunder nöjdare!

Du som kund är viktig för oss

Den första enkäten får du cirka 1-2 månader efter du flyttat in i ditt nya hem. Vi vill gärna att du svarar på den för att vi ska kunna veta vad vi gör bra och vad vi behöver göra bättre och för att du som kund ska få berätta hur du upplevt ditt bostadsköp hos oss. 
Den andra enkäten kommer 2 år senare, vid garantibesiktningen, då du förhoppningsvis hunnit bo in dig i ditt hem och lärt känna ditt nya område. 

Ditt svar gör skillnad

Som tack för dina svar på NKI-enkäten så skänker vi 75 kr för varje inkommet svar till Childhood. Hjälp oss stödja Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.