Tryggt köp hos Stena Fastigheter

För oss på Stena Fastigheter är din trygghet avgörande. Vårt trygghetspaket innehåller en rad olika lösningar och garantier för att säkerställa att din köpprocess både är trygg och smidig.

Räntegaranti

Stena Fastigheters räntegaranti  gäller i två år från inflytt och skyddar dig som köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter. 
 
Inflation och stigande räntor har bidragit till en större ekonomisk osäkerhet hos många. En fast räntenivå för bostadsrättsföreningens lån ökar tryggheten för dig som köper en nyproducerad bostad av oss. 
 
Är du osäker på om din bostadsrättsförening omfattas av räntegarantin? Kontakta projektets ansvariga mäklare, eller besök projektets webbsida hos stenafastigheter.se
 
 

Tillträdesskydd

Om du av någon anledning inte kan flytta in på den planerade tillträdesdagen, kan du efter särskild prövning och överenskommelse skjuta upp din inflyttning. För att tillträdesskyddet ska gälla behöver du uppfylla Stena Fastigheters krav som exempelvis kan handla om svårighet att sälja nuvarande bostad, dödsfall inom närmsta familjen eller ofrivillig arbetslöshet. 
 

Bostadsgaranti

Stena Fastigheter garanterar att du som köper en bostadsrätt av oss har möjlighet att hyra en bostad hela vägen fram till inflyttning. Vi erbjuder en hyresrätt i vårt bestånd medan du väntar på att få flytta in i din nyproducerade bostadsrätt. 

Detta underlättar för dig som ska sälja en befintlig bostad. Med bostadsgarantin kan du i lugn och ro genomföra försäljningen när tajmingen känns rätt, utan att riskera att stå utan bostad fram till inflyttning. Även du som ska lämna en hyresrätt eller annat boende kan tryggt veta att vi vid behov hjälper dig med bostad fram till inflyttning. 

Hyreskontraktet för bostaden är tidsbegränsat och gäller som tidigast från att du tecknat förhandsavtal och sträcker sig som längst fram till sista dagen i den månad då inflyttning i bostadsrätten sker. 

Läs mer för regler och villkor.

Förening med god ekonomi

Genom en väl genomarbetad kostnadskalkyl samt ekonomisk plan ser vi till att bostadsrättsföreningen har goda ekonomiska förutsättningar. Föreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två intygsgivare auktoriserade av Boverket och registreras hos Bolagsverket.

Förvaltning i två år

Stena Fastigheter bygger nytt i områden där vi planerar att finnas kvar länge, riktigt länge. Det är en trygghet för dig som köper en nyproducerad bostad eftersom vi är kvar på plats och är tillgängliga.

Under de första två åren efter inflyttning sköts den tekniska förvaltningen av av Stena Fastigheter och den ekonomiska förvaltningen av ARC Fastighetspartner. Det bidrar till en trygg och säker start för bostadsrättsföreningen, och för dig som bostadsrättsinnehavare. 

Besiktningar och garantier

Inför inflyttningen utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman, som bedömer om byggnaden är utförd i enlighet med gällande normer och bestämmelser och att arbetet utförts i enlighet med vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och Stena Fastigheter.

Efter den godkända slutbesiktningen börjar en femårig garantitid. Inom ca två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning. Garantiärenden såsom byggfel som uppstått under garantitiden avhjälps på Stena Fastigheters bekostnad.

Osålda bostäder i föreningen

Finns det osålda bostäder kvar vid inflyttningen köps dessa av Stena Fastigheter. På så sätt garanteras din bostadsrättsförening samtliga insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter för dessa bostäder och du som köpare slipper därmed oroa dig för minskade föreningsintäkter.

Outhyrda lokaler i föreningen

Finns det kommersiella lokaler i föreningen? Om dessa inte är uthyrda vid tillträdet säkrar Stena Fastigheter intäkten av dessa de två första åren. Detta innebär att din bostadsrättsförening under de två första åren garanteras intäkterna för lokalerna enligt den ekonomiska planen.