Det är tryggt att köpa bostad av oss

För oss på Stena Fastigheter är det viktigt att du känner dig trygg genom hela ditt köp. Därför finns vi, tillsammans med våra mäklare, tillgängliga under hela köpprocessen. Här kan du läsa om vad ett tryggt köp hos oss innebär.

Det är alltid stort att köpa en ny bostad och att köpa bostadsrätt är för de allra flesta den största privata affären man kan göra. När du köper en nyproducerad bostad kan du dessutom se fram emot att flytta in en bostads där ingen tidigare bott. Du är den första som kallar bostaden sitt hem och skapar nya minnen i den.

Fast pris

När du köper din nya bostad från oss gör du det till ett fast pris. Innan du tecknar förhandsavtal behöver du ett lånelöfte från din bank. Banken gör då en personlig prövning och hjälper dig med en boendekostnadskalkyl så att du får överblick på dina boendekostnader. Stena Fastigheter ställer borgen för inbetalda förskott och insatser.

Osålda bostäder i föreningen

Finns det osålda bostäder kvar vid inflyttningen köps dessa av Stena Fastigheter. På så sätt garanteras din bostadsrättsförening samtliga insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter för dessa bostäder och du som kund slipper därmed oroa dig för minskade föreningsintäkter.

Outhyrda lokaler i föreningen

Finns det kommersiella lokaler i föreningen? Om dessa inte är uthyrda vid tillträdet säkrar Stena Fastigheter intäkten av dessa de två första åren. Detta innebär att din bostadsrättsförening under de två första åren garanteras intäkterna för lokalerna enligt den ekonomiska planen.

Försäkringar

Under hela byggtiden omfattas projektet av en entreprenadförsäkring. I samband med första inflyttningen tecknas en fastighetsförsäkring som gäller för fastigheten.

Förening med god ekonomi

Genom en väl genomarbetad kostnadskalkyl samt ekonomisk plan ser vi till att bostadsrättsföreningen har goda ekonomiska förutsättningar. Föreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två intygsgivare auktoriserade av Boverket och registreras hos Bolagsverket.

Besiktningar och garantier

Inför inflyttningen utförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman, som bedömer om byggnaden är utförd i enlighet med gällande normer och bestämmelser och att arbetet utförts i enlighet med vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och Stena Fastigheter.

Efter den godkända slutbesiktningen börjar en femårig garantitid. Inom ca två år efter slutbesiktningen genomförs en garantibesiktning. Garantiärenden såsom byggfel som uppstått under garantitiden avhjälps på Stena Fastigheters bekostnad.

Tillträdesskydd

Om du inte kan flytta in på utsatt tillträdesdag kan du efter en särskild prövning få skjuta upp din inflyttning enligt överenskommelse.