Stena Fastigheters Bostadsgaranti

Stena Fastigheter garanterar att du som köper en bostadsrätt av oss har möjlighet att hyra en bostad hela vägen fram till inflyttning. Vi erbjuder en hyresrätt i vårt bestånd medan du väntar på att få flytta in i din nyproducerade bostadsrätt.

Bostadsgaranti

Stena Fastigheters bostadsgaranti innebär att du som köper en bostadsrätt av Stena Fastigheter ges möjlighet att ansöka om att hyra en bostad att bo i medan du väntar på inflyttning av din bostadsrätt. Erbjudandet om bostadsgaranti förutsätter att du uppfyller kraven för att få hyra av Stena Fastigheter. 

Bostadsgarantin innebär inte att du garanteras en hyresrätt i valfritt område, eller i samma område som du köpt en bostadsrätt. Däremot garanterar vi möjlighet att hyra en hyresrätt i samma storstadsområde som bostadsrätten du tecknat förhandsavtal för.  

Bostadsgarantin innebär inte att du garanteras en inflyttningsklar hyresrätt samma dag som du skrivit förhandsavtal och efterfrågat en hyresrätt. Däremot gör vi en inventering av befintliga och kommande vakanser när vi mottagit din efterfrågan. Du erbjuds att hyra när en passande bostad i vårt bestånd identifieras. 

Hyreskontraktet för bostaden är tidsbegränsat och gäller som tidigast från att du tecknat förhandsavtal och sträcker sig som längst fram till sista dagen i den månad då inflyttning i bostadsrätten sker. 

Erbjudandet om bostadsgaranti förutsätter att du har ett giltigt förhandsavtal. Om ditt förhandsavtal av någon anledning frånträds så förbehåller Stena Fastigheter sig rätten att avsluta hyresavtalet vid nästa månadsskifte.

Så nyttjar du Stena Fastigheters bostadsgaranti  

Det kan ta tid att få tillträda en hyresrätt, räkna med minst 3 månader. Vi rekommenderar därför att du i god tid noterar ansvarig mäklare om ditt intresse av att hyra.