Från avtal till nycklarna i handen

Att köpa bostadsrätt är för de allra flesta den största privata affären man kan göra. För oss är det viktigt att du känner dig trygg genom hela ditt köp. Vi finns, tillsammans med mäklarna, tillgängliga under hela köpprocessen. Hur denna process går till kan du läsa här. 

Från avtal till nycklarna i handen.png

 

 1. Förhandsavtal

  När du hittat ditt blivande hem och valt just din lägenhet skriver du under ett så kallat förhandsavtal. Det är bindande och tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen. Förskottsinbetalning om 75 000 kr erläggs inom fem dagar efter parternas undertecknande av avtalet, vilket fungerar som en delbetalning av själva köpeskillingen. I samband med detta görs även en kreditprövning. Avtalet grundas på Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl som är registrerad hos Bolagsverket. Till detta avtal ska ditt skriftliga lånelöfte vara en bilaga.

 1. Löpande information

  Under byggtiden kommer du få löpande information per mail samt bli inbjuden till informationsmöte där vi kommer gå igenom allt praktiskt inför inflyttningen. Du får då även möjlighet att ställa frågor om ditt nya hem och om området.

 2. Upplåtelseavtal

  När bostadsrättsföreningens slutliga ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket tecknas ett upplåtelseavtal. Det görs närmare tillträdet till ditt nya hem. Du betalar då 10% av bostadens pris med avdrag för det tidigare inbetalda beloppet om 75 000 kr. I samband med tecknande av upplåtelseavtalet blir du också medlem i föreningen. Om du av någon anledning vill sälja din bostad kan du göra det efter att upplåtelseavtalet tecknats. Notera att det är tecknaren av upplåtelseavtalet, det vill säga du, som är betalningsskyldig gentemot föreningen vid tillträdet av lägenheten.

 3. Nu börjar det närma sig

  De tider vi kommunicerar i avtal och broschyrmaterial är preliminära fram till tre månader innan tillträde då definitiv tillträdesdag meddelas

 4. Syn- och mättillfälle

  Innan tillträdesdagen bjuds du in till en första titt på din nya bostad. Det är en möjlighet att få se ditt nya hem och dess standard innan tillträdet. Representanter från oss på Stena Fastigheter samt en oberoende besiktningsman kommer vara på plats för att kunna ge svar på eventuella frågor.  Du får även möjlighet att stanna kvar i lägenheten för att mäta och planera ditt nya hem.

 5. Besiktning innan du flyttar in

  Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman så att din bostad är godkänd vid ditt tillträde.

 6. Äntligen! Tillträdesdagen

  I god tid innan tillträdet kommer du att få betalningsanvisningar och en avräkning som visar vad du har kvar att betala. På tillträdesdagen ska slutbetalningen för din nya bostad och betalning av månadsavgiften vara gjorda. För att tillträdet ska gå så smidigt som möjligt kommer du att få en inflyttnings- och hisstid. Vi kommer personligen möta dig vid huset där du får kvittera ut dina nycklar till ditt nya hem.

 7. Efter Inflytt - Er egen BRF-styrelse sätts samman

  Stena Fastigheter sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Du kommer att kallas till en föreningsstämma där en ny styrelse som består av föreningens medlemmar röstas fram av er boende. Den nya styrelsen tar då vid.

Två år senare - Garantibesiktning

Vid denna besiktning granskas eventuella hänskjutna fel som upptäckts under de första två åren. Stena Fastigheter åtgärdar de fel som besiktningsmannen noterar. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.

Intresseanmälan

Är du hyresgäst hos Stena Fastigheter idag?
Val av lägenhetstyp