Fisksätra - en ort med historiska anor

Nuvarande bebyggelse stod klar 1974, men hur såg Fisksätra ut innan dess?

Fisksätra i sin nuvarande bebyggelse stod färdigt 1974. Den nya förorten var ett resultat av det miljonprogram som togs fram för att lösa bostadsbristen efter krigstiden. Arkitekterna var Tore Forsman, Ulf Snellman och Kjell Rosenberg. Husen byggdes på jordbruksmark som från tidigt 1700-tal tillhörde arrendegården Fisksätra, vars huvudbyggnad låg vid nuvarande Harrgatan 15.

Fisksätras torp tillhörde godset Erstavik och såldes till finansmannen KA Wallenberg 1889. Gården revs under 1960-talet och det nya Fisksätra växte fram. 1996 övertog Stena Fastigheter AB höghusområdet från det kommunala bostadsbolaget Nackahem. Sedan dess har bland annat gårdarna omgestaltats och balkongerna renoverats.

Fisksätras äldsta byggnad Villa Caprifol byggdes i slutet av 1800-talet av direktör Bagge vid Tumba bruk. Huset eldhärjades på 1920-talet och fick dagens utseende omkring 1930. Bakom den enda kvarvarande sommarvillan, har delar av en park bevarats.

Ortens historia sträcker sig ända till 300-talet. Missa inte muséet Hamn och Leksaksmuséet som ligger på Brantvägen 3 invid Baggensstäket. På muséet Hamn får du uppleva och lära dig om hur det var här på 300-talet, under vikingatiden och under 1700-talet.

Tillsammans skapar vi Fisksätras framtid och nya historia.

Källa bilder: Nacka kommun