Vi lägger till en FH-plats på Harrgatan

23 NOVEMBER

Vi har tillfört en FH-plats på Harrgatan, vilket innebär att vi nu har två platser för funktionshindrade på Harrgatans uteparkering. Dessa platser är placerade intill varandra.