Lägesrapport för garagerenoveringarna

Här kommer en uppdatering av status på arbetet med garagerenoveringarna, och de renoveringar som fortlöper under sommaren.

Upprustningen av garagen fortgår som planerat. Ommålning i ljusare färger, ny och bättre belysning och dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna som vidtagits för att öka tryggheten i garagen.
 
Idag, den 1 juni, startar rivningsarbetet och därmed renoveringen av garaget under Forellgatan. Arbetet beräknas pågå under hela sommaren, ca 3-4 månader. Därefter inleder vi upprustningen av garaget på Harrgatan, ett arbete som planeras att pågå under hösten. P-tillstånden gäller under hela perioden garaget renoveras, fram tills det öppnas, och är gällande även om renoveringen skulle bli försenad.
 
Garaget på Braxengatan är färdigställt i maj, efter 3-4 månaders arbete. Boende är välkomna att boka parkeringsplats. Totalt rymmer garaget 146 st bilplatser varav två handikapplatser. Utöver dessa finns även 5 st platser för MC-parkering.