Fisksätra Centrum är en viktig knutpunkt och är till för alla som bor och vistas här - och framför allt för dig! Därför är det viktigt för oss att höra vad just du tycker om miljön vid centrum.  

Tyvärr satte Covid-19 stopp för vår planerade boendedialog på Fisksätra Torg i oktober. Då dina synpunkter är viktiga och kommer utgöra en viktig del i de kommande årets utveckling av centrummiljön har vi nu fått ställa om till en digital version.

Via följande länk kommer du till ett webbformulär där vi hoppas att du vill förmedla dina tankar kring centrumet.


https://www.stenafastigheter.se/centrumdialog