Visionsbild

Kommande arbeten: Fisksätra Entré

På norra p-platsen blandas ny bebyggelse med befintlig, vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré. Här planerar vi att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt äldreboende och en förskola. Innan någon nyproduktion kan påbörjas behöver ledningar under norra parkeringen att dras om och flyttas. Det arbetet är under planering just nu och planen är att starta i början av nästa år. Vår ambition är att minimera störningar i den mån det går men det är ett omfattande arbete som kommer upplevas störande på plats i form av avspärrningar och oljud såsom borrning och sprängning.

En stor del av parkeringsplatserna kommer vid denna tid också att börja försvinna. Garagen kommer vara tillgängliga under ledningsarbetet och dessutom kommer vi förlänga erbjudandet om att hyra garagetillstånd om 3 månader till en kostnad för 2 under våren. En förutsättning för att arbetet kan genomföras är att detaljplanen för Fisksätra Entré vinner laga kraft. När vi vet mer kommer vi återkomma med information löpande. Informationen kommer att gå ut via Mina Sidor men du hittar den även på www.stenafastigheter.se/fisksatra.