Nu startar bygget av Folkets hus

13 SEPTEMBER

Som vi informerat tidigare kommer Folkets Hus att få nya tillfälliga lokaler på parkeringsplatsen vid centrum i samband med att Fisksätraskolan ska byggas om. Arbetet med att bygga den nya paviljongen för Folkets Hus kommer att påbörjas inom kort.

Hur påverkar det mig som bor i Fisksätra eller besöker centrum?
• Det kommer att bli något färre parkeringsplatser vid centrum. För att underlätta parkering har ett antal nya p-platser skapats, se skiss ovan. Hittar du ingen parkeringsplats direkt i anslutning till centrum, försök att hitta en plats på parkeringarna längre bort.
• Det blir nya in- och utfarter till centrumparkeringen, se pilar på skiss ovan.
• En del av parkeringen kommer att hägnas in med stängsel för bygget, se ovan. Detta är en byggarbetsplats som endast behöriga ska ha tillträde till.
• Arbetet kommer att pågå till våren 2020, då vi välkomnar Folkets Hus till den nya lokalen.

Arbetet utförs av Novogruppen i Stockholm AB (totalentreprenör) på uppdrag av Stena Fastigheter.
Vi ber om överseende med eventuella störningar i samband med arbetet.