Renovering av garage

8 MAJ

Nu är det dags för garagen i Fisksätra att få en rejäl upprustning. Ommålning i ljusare färger, ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen.

Här är en kort sammanfattning av det som kommer att hända.

• Alla bilar måste flyttas i samband med renovering, garaget ska vara tomt
• Reparation av pelare
• Målning av väggar, pelare och tak
• Ny belysning
• Nya dörrar/portar
• Burarna tas bort
• Erbjudande om däckförvaring
• Rotationsparkering d v s inga ”fasta” platser
• Parkeringsbolag som sköter all uthyrning
• Nya hyror ”Burarna” tas bort
En del av att stärka tryggheten är att ”burarna” kommer att tas bort i alla garage. Detta är även ett krav från Brandskyddet.

Kommer jag att få behålla min nuvarande plats, men utan bur?
Efter att renoveringen är klar kommer garageplatser att hyras ut med så kallad rotationsparkering eller ”flytande” parkering i respektive garage. Det innebär att du får välja vilken plats du vill i det garage du hyr, men att du inte har en ”fast” bilplats.

Kommer renoveringen att leda till att hyrorna höjs?
Vi vill att garaget ska användas av dem som verkligen har ett behov av en garageplats för ett fordon som de använder regelbundet. Att garageplatser används som ”förvaring” av bilar är ett tydligt tecken på att hyrorna ligger på fel nivå. Den nya hyran i ett renoverat garage kommer att vara 850kr/månad. Vi kommer att ha samma årliga höjning på 3% som vi har idag.

Var och när börjar renoveringen?
Planen är att påbörja arbetet i garaget på Karpgatan i september. Var får jag stå under renoveringstiden? Vi kommer att erbjuda parkering utomhus med boendeparkeringstillstånd som gäller på alla gator i tre månader under själva renoveringen av respektive garage. Erbjudandet gäller i mån av plats och kommer att hanteras av Parking Partner.

Var ska jag förvara mina däck?
Vi har startat ett samarbete med Dropin Bilverkstad i Nacka AB. Det är ett lokalt företag med service i Fisksätra. Erbjudande gäller:
• Förvaring + däckbyte: 800 kr/säsong (6 mån) för däck upp till 17 tum. (Ord. pris: 900kr). 900 kr/ säsong (6 mån) för däck större än 17 tum. (Ord. pris: 1 000kr).
• Enbart förvaring 500 kr/säsong (6 mån). Fortsättning på baksidan.
Genom att måla om, förbättra belysning, sätta upp fler och effektivare kameror, sätta in glas i vissa dörrar så att man får bättre uppsikt med mera så kommer garagen att bli tryggare för alla.

Bilpool i Fisksätra
Vi håller just nu på att undersöka om vi kan få igång en bilpool i Fisksätra.

Renovering för ökad trygghet
Vi vet att en del som använder garagen upplever dem som otrygga, säger Karin Linander, fastighetschef. Genom att måla om, förbättra belysning, sätta upp fler och effektivare kameror, sätta in glas i vissa dörrar så att man får bättre uppsikt med mera så kommer garagen att bli tryggare
för alla. Det är också en del i vår vision för Fisksätra att ta hand om och rusta upp våra befintliga fastigheter, såväl som att bygga nya.

Har du frågor om garagerenoveringen?
Kontakta i första hand Mikael Olausson: mikael.olausson@stena.com, tel 075 241 57 29
Besök oss i Dialogloungen i Fisksätra Centrum, på markplan måndag 15.00-18.00 och onsdag 15.00-17.00.
Besök oss på områdeskontoret Fisksätravägen 30 måndag 07.00-08.00 samt 17.00-18.45 och tisdag-fredag 07.00-08.00.

Välkommen!