Renoveringen av Lakegatans garage startade den 1 februari

5 FEB

Nu har det blivit dags för garaget på lakegatan att få en rejäl upprustning. Den 1 februari påbörjades renoveringen som bland annat innebär ommålning i ljusare färger, ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen.

Här är en kort sammanfattning av det som kommer att hända:

• Reparation av pelare
• Målning av väggar, pelare och tak
• Ny belysning
• Nya dörrar/portar
• Burarna tas bort
• Rotationsparkering införs d.v.s. inga ”fasta” platser
• Parkeringsbolag som sköter all uthyrning

En del av att stärka tryggheten är att ”burarna” kommer att tas bort i alla garage. Detta är även ett krav från Brandskyddet.

Kommer jag att få behålla min nuvarande plats, men utan bur?
Efter att renoveringen är klar kommer garageplatser att hyras ut med så kallad rotationsparkering eller ”flytande” parkering i respektive garage. Det innebär att du får välja vilken plats du vill i det garage du hyr, men att du inte har en ”fast” bilplats.

Kommer renoveringen att leda till att hyrorna höjs?
Vi vill att garaget ska användas av dem som verkligen har ett behov av en garageplats för ett fordon som de använder regelbundet. Att garageplatser används som ”förvaring” av bilar är ett tydligt tecken på att hyrorna ligger på fel nivå. Den nya hyran i ett renoverat garage kommer att vara 850kr/månad. Vi kommer att ha samma årliga höjning på 3% som vi har idag.

Renovering för ökad trygghet
Vi vet att en del som använder garagen upplever dem som otrygga, säger Karin Linander, fastighetschef. Genom att måla om, förbättra belysning, sätta upp fler och effektivare kameror, sätta in glas i vissa dörrar så att man får bättre uppsikt med mera så kommer garagen att bli tryggare
för alla. Det är också en del i vår vision för Fisksätra att ta hand om och rusta upp våra befintliga fastigheter, såväl som att bygga nya.

Har du frågor om garagerenoveringen?
Kontakta i första hand Michele Coco: michele.coco@stena.com