Status i garagerenoveringen

Här kommer en uppdatering om hur renoveringsarbetet av garagen fortlöper.

I det undre garraget på Karpgatan monteras nu belysning. Efter det målar vi upp alla parkeringar för att sedan montera påkörningsskydd innan vi städar av. Undre garaget blir helt klart under vecka 12.

I garaget på Braxengatan pågår just nu betongarbeten, det kommer pågå i ca 2-3 veckor till. Nya portar har monterats på garaget. Montering av branddörrar påbörjas under vecka 14. Därefter blir det målning, belysning, skydd och städning. Garaget planeras stå klart till slutet av april. 

För garaget på Forellgatan planeras renoveringsstarten till i början på juni.