visionsbild på skolan

Vill du att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ska öppna en skola för F-9 i Fisksätra?

10 OKTOBER 2019

För att det ska vara möjligt måste vi kunna visa Skolinspektionen att intresset är tillräckligt stort.
Om du är intresserad av att det blir av så ber vi dig visa ditt intresse genom att svara här.

Det är först efter godkännande från Skolinspektionen som Viktor Rydberg kan ta emot elevansökningar. Alla som har svarat kommer få information om ansökan och antagningsprocess.

Tack för hjälpen!

Med vänliga hälsningar, Kristy Lundström, Skolchef, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor startade sin första skola år 1994 och driver nu tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor, i Stockholmsområdet. De är alla friskolor.
Stiftelsen har ingen ägare och delar inte ut någon vinst. Det överskott som genereras går tillbaka in i verksamheten.
Mer information om Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor hittar du här.